Yazdır

T.C.
BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ
2018/723 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Beyşehir ilçesi, Müftü Mahallesi, Şehirönü mevkii 575 ada 10 parsel'de kayıtlı 346,69 m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki ana taşınmazda 1/4 paylı 3.kat 4 nolu bağımsız bölüm satılacaktır. 1/1000'lik nazım imar planı içerisindedir. Parselin yol terki olmayıp 1 yola cephesi bulunmaktadır. Beyşehir ilçesinin röper noktası olan çarşı merkezine kuş uçuşu uzaklığı 1.200m'dir. Konum olarak şehrin dışı sayılacak bir konumdadır. Parsel ayrık nizam 4 kata imarlı olup %30 taksı 1,20 emsali vardır. Parsel üzerinde 4 katlı bir yapı bulunmaktadır. Bağımsız bölümün arsa payı 1/4'tür. 4 numaralı bağımsız bölüm üzerindeki hisse tamdır. Yapı betonarme olarak inşa edilmiş olup taşıyıcıları kolonlar ve kirişlerdir. Yapının eskimiş sıva ve boyası vardır yalıtımı yoktur. Yapı sobalı olup kalorifer tesisatı yoktur. Yapının güneş enerji tesisatı olup daire giriş kapısı çelik kapıdır. Yapıda asansör yoktur. İnşaat ruhsatı 20/05/1992 tarihinde alınmıştır. Yapıya ait iskan ruhsatı yoktur ayrıca dava konusu yapının cins değişiklği yapılmamıştır. Yapının elektrik, su, kanalizasyon bağlantısı vardır. Yapının yapı sınıfı 3/A olup yapı yaşı yaklaşık olarak 20'dir. Yapı yıpranma oranı %25'tir. 4 numaralı bağımsız bölümün brüt inşaat 98 m2 olup net kullanım alanı 79 m2'dir.
Adresi : Müftü Mah.Devlet Hatun Cad.No:61/4 Beyşehir/Konya
Yüzölçümü : 346,69 m2

Arsa Payı : 1/4
Kıymeti : 91.509,00 TL

KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 30/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 27/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Beyşehir KOMEK Kurs Merkezi- (3.Kat Seçim Müdürlüğü Yanı) Evsat Mh. Seyit Mahmut Aksın Sk. No:2 Beyşehir-Konya
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/723 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.