Yazdır

T.C.DİYARBAKIR 9. İCRA DAİRESİ
2019/17408 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İl, Bağlar İlçe, 4147 Ada, 3 Parsel, ALİPINAR Mahalle/Köy, B BLOK 6. KAT 23 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yapının Kuzey-Batı cepheli olduğu, B+Z+7 katlı, asansörlü, bireysel doğalgaz ısıtma sistemli, 2017 yılı inşalı olduğu, meskenin keşif tarihinde kapalı olması sebebiyle emsal taşınmazlardan değerleme yapılmış olup emsal taşınmaza göre; ahşap görünümlü çelik kapı girişli olduğu, iç mekanın hol ve antre bağlanbtılı 3 oda 1 salon mutfakçift banyo wc dağılımlı 2 balkonlu olduğu, 115 m² net 145m² brüt kullanım alanlı olduğu, zeminlerin kısmen laminant parke kısmen granit kaplamalı olduğu, ıslak zeminlerin seramik kaplamalı olduğu, duvarlar kısmen plastik boyalı kısmen duvar kağıdı kaplamalı olup tavanları alçıpan asma tavanlı olduğu, banyo ve wc duvarları tavana kadar seramik fayans kaplama olduğu, mutfak eviye tezgahı granit alt ve üst ahşap lake dolaplı olup banyo Hilton lavabolu olduğu, banyo-wc tavanı taşyünü asma tavan kaplamalı olduğu, pencereler pimapen kapılar amerikan panel olup vestiyer ve yüklüklü olduğu, taşınmazın Güneydoğusunda Diyarbakır Yeni Hava Limanı, Kuzeyinde Sultan Sasa İlkokulu ve Karacadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Kuzeybatısında Nevruz Park bulunduğu 02/04/2019 tarihli bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır.
Adresi : Bağcılar Mah 1144/1 Sokak Bahoz 4 Sitesi B Apt. No 1 B/23 Bağlar / DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 10.255,83 m² (ana taşınmazın)
Arsa Payı : 10300/1025585
İmar Durumu : Bağlar Belediyesi sınırları dahilinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında söz konusu parselin E(Emsali)=1,25 Taban Alan KAtsayısı(TAKS) 0,25 maxh:24,50mt(8 Kat) planlama şartlarında kaldığı,
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Yönetim Planı: 12/10/2017, tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/11/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 29/11/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binası) - Huzurevleri Mah. Diclekent Bulv. Diyarbakir Adliyesi İcra Daireleri Ek Hizmet Binası İcra Daireleri No: 16/3 Asansör Bitişiği KAYAPINAR / DİYARBAKIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 4178 Ada, 2 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, C BLOK 4. KAT 11 Nolu Bağımsız Bölüm, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yapının Kuzey-Güney-Batı cepheli, B+Z+7 katlı, asansörlü, bireysel doğalgaz ısıtma sistemli, 2006 yılı inşalı olduğu, keşif tarihinde meskenin kapalı olması dolayısıyla emsal taşınmaz üzerinden değerleme yapılmış olup emsal taşınmazın; ahşap görünümlü çelik kapı girişli olduğu, iç mekanının hol ve antre bağlantılı 3 oda 1 salon mutfak çift banyo wc dağılımlı 2 balkonlu olduğu, 115 m² net, 145 m² brüt kullanım alanlı olduğu, yer zeminleri laminant parke kaplamalı olduğu, ıslak zeminler seramik kaplama olup duvarların kısmen plastik boyalı kısmen duvar kağıtlı olduğu, tavanları alçıpan asma tavanlı olduğu, banyo ve wc duvarları tavana kadar seramik fayans kaplama olduğu, mutfak eviye tezgahı granit alt ve üst ahşap lake dolaplı olup banyo duşakabinli-Hilton lavabolu olduğu, banyo-wc tavanı taşyünü asma tavan kaplamalı olduğu, pencereler pimapen olup kapılar amerikan lake panel olduğu, vestiyer ve yüklüklü olduğu, taşınmazın Güneydoğusunda Diyarbakır Yeni Hava Limanı, Kuzeybatısında Kanuni Sultan Süleyman Okulu, Kuzeydoğusunda Nevruz Parkı bulunduğu 02/04/2019 tarihli bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır.
Adresi : Bağcılarmahallesi 1158. Sokak Nil Yapı Aklar City Sitesi C Apartmanı No 5 C/11 Kayapınar / DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 10.190,07 m² (ana taşınmazın)
Arsa Payı : 1039/101900
İmar Durumu : Bağlar belediyesi sınırları dahilinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında söz konusu parselin E(Emsali)=1,25Taban Alan Katsayısının(TAKS) 0,25 maxh:24,50mt(8kat) planlama şartlarında kaldığı,
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Yönetim Planı:14/11/2016, tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/11/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 29/11/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binası) - Huzurevleri Mah. Diclekent Bulv. Diyarbakir Adliyesi İcra Daireleri Ek Hizmet Binası İcra Daireleri No: 16/3 Asansör Bitişiği KAYAPINAR / DİYARBAKIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/17408 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.