Yazdır

T.C.
BANDIRMA
3. İCRA DAİRESİ
2014/341 TLMT.
DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzce 07/08/2019 tarihinde saat 11:00'de 1. İhalesi, 06/09/2019 tarihinde saat 11.00 'da 2. İhalesi yapılacak olan Balıkesir ili Bandırma ilçesi Paşabayır Mah. 1585 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın KDV ORANI % 8 OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR. Ayrıca taşınmazın imar durumu " Bandırma 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında; Ayrık nizam, 2 kat,çekme mesafeleri:Yollardan 5mt, komşu parsellerden 3mt,Taks:0.35,Kaks:0,75 konut alanında kalmaktadır.yoldan ihdas edilecek ve yola terk edilecek kısımları vardır." olarak düzeltilmiştir.