Yazdır

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/4584 ESAS
17/09/2019

DÜZELTME İLANI
Dairemizin 2018/4584 Esas sayılı dosyasından düzenlenen ve Karar Gazetesinde14/09/2019 tarihinde yayınlanan taşınmaz açık artırma ilanında ,değeri 350.000,00 TL,olarak belirtilmiş ise de İstanbul 15.İcra hukuk mahkemesinin kesin kararına göre taşınmazın değeri ; 370.000,00 TLolduğu husus düzeltilerek ilan olunur.