Yazdır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. İCRA DAİRESİ

2018/318 TLMT.


DÜZELTME İLANI


Müdürlüğümüzce talimat üzerine İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Çakmak mah., 681 ada, 26 parsel, 136 cilt, 13445 sayfa noda kayıtlı, 11/100 arsa paylı, 2. Kat, 6 nolu bağımsız bölüm taşınmazın uyap e-ilan ve Adalet Bakanlığı satış portalında satış tarihleri doğru olmasına rağmen 23/12/2019 tarihinde hazırlanan fiziki satış ilanında satış tarihlerinin sehven 09/03/2019 ve 06/04/2019 olarak yazıldığı anlaşıldığından taşınmazın 1. Artırma tarihinin 09/03/2020, 2. Artırma tarihinin 06/04/2020 olduğu ilanen tebliğ olunur.