Yazdır

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2019/459 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Edremit İlçe, 1750 Ada, 1 Parsel, ZEYTİNLİ Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Parselin 2019 yılı arsa m2 birim değeri 84,66 TL'dir.Bahse konu taşınmaza ait 29/12/1995 tarih 4-80 sayılı yapı ruhsatı,24/01/2001 tarih 10-19 sayılı yenileme ruhsatı ile A Blok 10 nolu b.b. için 06/01/2006 tarih 12-2 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği,düzenlenen belgelerde yol kotu üstü kat sayısının 4, yol kotu üstü yapı yüksekliğinin 12.50 mt.olduğu görülmüştür.Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0.40,konut alanında kalmaktadır.Bahse konu taşınmazın adres bilgisi;Altınkum Mahallesi,2108.Sokak,No:6/1 Daire:10 Edremit/Balıkesir'dir. A2 blok ikinci katta bulunan mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu parsel Çanakkale asfaltına 2.400m, Akçay meydanına 2.600m, Altınkum Plajına 980m, otogara 2.650m, Ülkü yoluna 2.300m mesafededir.Ulaşım kamu ve özel araçlarla sağlanabilmektedir.Parselin güneyinde yeşil alan bulunmaktadır.Yaz ve kış aylarında devamlı oturulabilecek konumdadır.Ana yapı betonarme karkas tarzda, ayrık nizamda,bodrum+5 katlı olarak yapılmış,yaklaşık 40 yıllık bir yapıdır.Her katta 4 adet daire vardır.İçerisindeki bağımsız bölümlere ait kat mülkiyeti kurulmuştur.Asansör ve kalorifer tesisi yoktur.Dış cepheleri mantolama imalatı mevcuttur.Ana yapının niteliği 5 adet 4 katlı betonarme yapıdır.10 nolu bağımsız bölüm ana yapının ikinci katında,merdivenin sol tarafta bulunmaktadır.Giriş kapısı çelik kapı olarak yapılmıştır.İçerisinde koridor,3 adet oda,salon,mutfak,banyo,wc ve 2 adet balkon bulunmaktadır.Bağımsız bölüm açık alanlarla birlikte yaklaşık 137m2 büyüklüğündedir.İç kapılar Amerikan panel kapı şeklinde, balkon kapıları ve pencereler pvc esaslı malzemeden yapılmış ve normal cam takılıdır.Yer döşemeleri laminant parke,ıslak mekan duvarları tavana kadar fayansla kaplıdır.Daire içrisinde oturulmaktadır
Yüzölçümü : 4.721,30 m2
Arsa Payı : 36/3882
Kıymeti : 225.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Yönetim planı:20/11/1998-AT bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.16/03/2010
1. Satış Günü : 05/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 03/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi zemin kat müzayede(satış) salonu Edremit/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/459 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.