Yazdır

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2016/6814 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mah. 9165 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm ''DAİRE'' nitelikli taşınmazın 1/2 hissesi.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım mahallesi, Eski Edime Asfaltı ile Fevzi Çakmak Caddesinin köşesindeki, Fevzi Çakmak caddesinden dış kapı no:l olan Bodrum + Zemin + 5 Normal Kattan ibaret bitişik nizam olarak inşa edilmiş betonarme yapının 1. Katındaki 5 no’lu bağımsız bölüm dairedir. Dış cephesi mozaik kaplı, dış kapısı demir kapı, bina sahanlık vemerdivenleri dökme mozaik-mermer, asansörsüz olup, yaklaşık 30 yıllık binadır. Binan zemin katları dükkan olarak kullanılmakta olup, katında iki daire olan normal katların tamamı konut olarak kulllanılmaktadır. Satışa konu daire bina merdivenlerinden çıkıldığında sağdaki dairedir. Daire içine girildiğinde; 2 oda 1 salon, mutfak, banyo-wc, 2 balkon şeklinde yaklaşık 70,00 m2 kullanım alanlı, daire içi malzemelerintamamının yenilenerek, giriş kapısı çelik kapı, ıslak zeminlerin seramik, salon ve odaların lamine parke kaplı, iç kapılar panel kapı, tavan kenarları spotlu asma tavan, pencereler ısıcamlı pvc, doğalgaz kombili, ısıtma peteklerinin, tesisat ve aksesuarların, mutfak dolap ve tezgahının, banyoda duşakabinin, klozetin ve tüm aksesuarların oldukça kaliteli malzeme ve işçilikle yapılmış olduğu yerinde ve çalışır vaziyette olduğu gözlemlenmiştir. Satışa konu yer, konut yoğunluklu bölgede kalıp, O-80 Tem bağlantı yolu, Eski Edime Asfaltı, kamu kurum ve kuruluşlarına, hastane, okul, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri, dersaneler, çarşı alanları v.s yakın, herhangi bir yere ulaşım imkanının rahat olduğu, otobüs vs. toplu taşıma duraklarına yakın konumdadır. Her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : Yıldırım Mah. Fevzi Çakmak Caddesi No:1 D:5 Bayrampaşa/İSTANBUL
İmar Durumu : Bayrampaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.01.2017 tarih ve 273 sayılı yazılarında, Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 9165 parsel sayılı yer; 21.11.2015 Tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında Ticaret Sahasında kalmakta olup, Blok Nizamdır. H:18.50 m (6 kat) dır. Yapı Kullanım izin Belgesi tarihi 16.10.1989 olan taşınmazın 2017 yılı arsa m2 birim rayiç değeri,yıldırım mahallesi, Fevzi Çakmak Sokak,Arsa rayiç bedeli 583.03 TL dir. 30.07.1980 tarih ve 18-8 sayı İle yapı ruhsatı düzenlendiği,01.01.2013 tarihinden sonra ruhsat değişikliği yapılmadığı, 5 nolu bağımsız bölüm alanı 150.00 m2 den az olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 135.000,00 TL (1/2 hisse bedeli olup, İstanbul 7. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 08/05/2018 Tarih ve 2017/492 Esas, 2018/569 Karar sayılı ilamı ile tespit edilmiştir)
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/05/2019 günü 13:00 - 13:10 arası
2. Satış Günü : 28/06/2019 günü 13:00 - 13:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu - B Blok 1. Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6814 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.