Yazdır
BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Beylikdüzü'nde site içerisinde 102 m2 dubleks daire icradan satılıktır

BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094446
Şehir : İstanbul / Beylikdüzü
Semt-Mahalle : GÜRPINAR MAH. / GÜRPINAR
Oda Sayısı : 3+1
: 102
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/237 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
280,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.01.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
17.02.2020 14:00
Satış Yeri
:
Ekinoba mah.Adliye Ek Binası Yanı Mezat Salonu BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2019/237 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu dubleks mesken nitelikli taşınmaz tapunun Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 209 ada, 9 parsel numaralı, 5.602,04 m2 yüzölçümlü, “Yedi Katlı Betonarme On Blok Mesken Binası Ve Arsası” nitelikli ana taşınmaz üzerinde bulunan zeminde “Blue Sea” olarak adlandırılmış sitede aşağıda fotoğrafı görülen 8/1B dış kapı numaralı B3 blokta, 1. bodrum katta yer almakta olup taşınmaz 92420/12044386 arsa paylı ve 1 bağımsız bölüm numaralıdır. Taşınmazın yer aldığı site adres olarak Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesinde, Galip Esmer Caddesi ile bağlantılı Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde yer almaktadır. Site ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda olan sitenin yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar, site tipi yapılaşmalar, Gürpınar 75. Yıl Cumhuriyet İlk Ve Orta Okulu, Gürpınar Kültür Merkezi Ve Nikah Sarayı, Cumhuriyet Parkı, Osman Hasan Uzun Camii, Kardeş Camii ve parklar bulunmaktadır. Site kapalı otoparklı ve çocuk oyun alanlıdır.Blok betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olup yeni yapıdır. Bloğun ortak merdiven mahalleri mermer kaplı olup merdiven korkulukları mevcuttur. Korkulukları krom malzemedendir. Blokta tek asansör bulunmaktadır. Bloğun yapılış tarzı, yapım işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazara alındığında 2. sınıf inşaat olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmazın özellikleri inceleme günü içerisine girilerek belirlenmiştir. Buna göre taşınmazda kiracı bulunmakta olup taşınmazın üst kısmında; antre + hol, mutfak, banyo + wc, 1 adet oda, 1 adet salon bölümleri, ahşap kaplı merdiven ile ulaşılan alt kısmında ise; antre + hol, 2 adet oda ile banyo + wc bölümleri bulunmaktadır. Taşınmaz net 102,50 m2 dir. Taşınmazın dış kapısı çelik iç kapıları ise ahşap pres kapıdır. Pencere doğramaları pvc den mamul olup çift camlıdır. Taşınmazda ıslak zeminler seramik/fayans, kuru zeminler ise laminant parke kaplıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalı olan taşınmazı tavan yüzeylerinde kartonpiyer bulunmaktadır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar, radyatörler tamdır. Taşınmazda doğalgaz bağlantısı mevcut olup ısınma kombi sistemdir.
Yüzölçümü : 5.602,04 m2
Arsa Payı : 92420/12044386
İmar Durumu : Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 209 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın onaylı uygulama imar planında ayrık nizam - 5 kat - TAKS: 0,25 - konut alanında kaldığı,
Kıymeti : 280.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 21/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Ekinoba mah.Adliye Ek Binası Yanı Mezat Salonu BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu son taşınmaz tapunun Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Köyü, 578 ada, 49 parsel numaralı, 311,15 m yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazı üzerinde bulunan yanda fotoğrafı görülen, zeminde “Rabia İpek Apartmanı” olarak adlandırılmış 27 dış kapı numaralı binada 1.bodrum katta yer almakta olup dükkan nitelikli taşınmaz 60/1000 arsa paylı ve 3 bağımsız bölüm numaralıdır. Taşınmazın yer aldığı bina adres olarak Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesinde, 35. Sokak ile 126. Sokağın kesiştiği noktada yer almaktadır. Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda olan binanın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar, Mareşal Fevzi Çakmak parkı ile Hz. Osman Camii bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede, binanın normal katlarında mesken, diğer katlarında ise dükkan nitelikli taşınmazların bulunduğu belirlenmiştir. Binanın yapılış tarzı, yapım işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazara alındığında 2. sınıf inşaat olduğu kanaatine varılmıştır. Dükkan halihazırda boş durumda olup 2 numaralı dükkan ile bir bütün haldedir. Fiili durumda 2 numaralı dükkana ayrı giriş bulunmamaktadır. Ayrıca, kıymet takdirine konu taşınmazın bir bölümüne yanda fotoğrafı görülen ayrı bir bölüm tesis edilmiştir. Aluminyum doğramalı olan taşınmazın zeminleri seramik kaplıdır. İncelenen ilgili Belediye’deki mimari projeye göre net 48,15 m2 olup ayrıca 2,40 m2 wc si (topla50,55 m2) bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 311,15 m2
Arsa Payı : 60/1000
İmar Durumu : Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 578 ada, 49 parsel sayılı taşınmazın onaylı uygulama imar planında ikiz nizam - 4 kat - konut alanında kaldığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 21/01/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Ekinoba Mah.Adliye Ek binası Yanı Mezat Salonu BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV-18,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/237 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.