Yazdır

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2019/4220 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri: İstanbul İl Büyükçekmece İlçesi, Merkez Mah. 272 ada, 3 parsel numaralı, 1.045,98 m2 yüzölçümlü, “B.A.K 2 Adet Bina Ve Arsası” nitelikli ana taşınmaz üzerinde bulunan zeminde “Esinkent” olarak adlandırılmış sitede, 4 dış kapı numaralı B blokta, 1. katta yer almakta olup taşınmaz 50/840 arsa paylı ve 6 bağımsız bölüm numaralıdır. Blok adres olarak Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesinde, Çanakkale Şehitleri Caddesi ile bağlantılı Yalçın Sokak üzerinde yer almaktadır.Blok ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Bloğun yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar bulunmaktadır. Blok betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olup eski yapımdır. Yerinde yapılan incelemede, bloğun ortak merdiven mahallerinde tavan ve duvar yüzeylerinin boyalı olduğu, zemin kaplamalarının (granit), merdiven korkuluklarının (krom) mevcut olduğu belirlenmiştir. Bloğun yapılış tarzı, yapım işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazara alındığında 2. sınıf inşaat olduğu, özellikleri inceleme günü içerisine girilerek belirlenmiştir. Buna göre, taşınmaz; antre + koridor, mutfak, 2 adet balkon (birisi pvc doğrama ile kapatılmış), salon, birisi ebeveyn banyolu 3 adet oda, banyo + wc ile ayrı wc bölümlerinden oluşmaktadır. İncelenen ilgili Belediye’deki mimari projesine göre net 91,30 m2 dir. Taşınmazda ıslak zeminler seramik/fayans, kuru zeminler ise laminant parkekaplıdır. Dış kapısı çelik olan taşınmazın iç kapıları Amerikan pres kapıdır. Pencere doğramaları pvc den mamul olup çift camlıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalı olan taşınmazın tavan yüzeylerinde kartonpiyer bulunmaktadır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar, radyatörler tamdır.Isınma kombi sistemdir. İmar Durumu: TAKS: 0,20, H: 9,50 m, konut alanında kaldığı, plan notu tadilat paftasında; yapı nizamı ayrık ve ikiz olarak tanımlanmış parsellerde açık ve kapalı çıkma yapılamayacağı, bu alanlarda taban alanı katsayısının parsel alanının % 10 u oranında arttırılacağı, yol güzergahı üzerindeki yapılaşmaların % 60 ının tamamlanmış olduğu yapı adalarında mevcut istikametin bozulmaması amacıyla ön bahçe için istikamet vermeye İlçe Belediye’sinin yetkili olduğu, bu mesafenin 3 m nin altına düşemeyeceği hükmünün bulunduğu, ayrıca, taşınmazın bulunduğu alanın JE-1 ile gösterilen ayrıntılı jeolojik etüt gerektiren alanda kaldığı, yerleşime uygun alan olarak onay alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtilmektedir.

Kıymeti: 340.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydınaki gibidir.
1. Satış Günü: 22/01/2020 günü 11:45 - 11:50 arası 2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mah.Londra Asfaltı Yan yol No:107 Çanakkale Sok. Ay Merkez karşısı B.Çekmece-İST. -

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4220 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.