Yazdır

T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. İCRA DAİRESİ

2019/3701 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü,2740 ada, 11 parsel numaralı, 162,83 m 2 yüzölçümlü, “beş katlı betonarme mesken binası ve arsası” nitelikli ana taşınmazı üzerindeki zeminde “Yağmur Apartmanı” olarak adlandırılmış 5dış kapı numaralı binada, 1631/16200 arsa paylı, bodrum kat, 1 numaralı taşınmazıdır. Taşınmazın yer aldığıbina adres olarak Esenyurt İlçesi, Pınar Mahallesinde, 1504. Sokak üzerinde yer almaktadır.Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıylaulaşım imkanına sahiptir. Yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir.Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda yer alan taşınmazın yer aldığı mahallede benzer tarzda inşa edilmiş az katlı apartman tipi yapılaşmalar, Şehit Ömer ve H. Salman Camileri,bulunmaktadır.Bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olup yeni yapımdır. Bodrum,zemin ile 3 adet normal kattanoluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede, binanın ortak merdiven mahallerinin mermer kaplı olduğu,merdivenlerinin korkuluklu (krom malzemeden) olduğu belirlenmiştir.Binanın yapılış tarzı, yapım işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazaraalındığında 2. sınıf inşaat olduğu kanaatine varılmıştır.Taşınmazın özellikleri inceleme günü içerisine girilmek suretiyle belirlenmiş olup ayrıca ilgili Tapu Müdürlüğündeki mimari projesi de incelenmiştir. Taşınmazın içerisine girilerek yapılan incelemede; koridor,salon, mutfak, 2 adet oda, banyo + wc ve ayrı wc bölümlerinden oluştuğu, incelenen mimari projesine göre net alanın 42,17 m 2 dir. Esenyurt Tapu Müdürlüğündeki incelenen projesine göre; hol, salon, açık mutfak, 1adet oda, banyo + wc ve ayrı wc bölümlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Taşınmazda ıslak zeminlerseramik/fayans, kuru zeminler ise laminant parke kaplıdır. Dış kapısı çelik olan taşınmazın iç kapıları ahşap prestir. Pencereleri pvc den mamul olup çift camlıdır. Taşınmazın tavan ve duvar yüzeyleri boyalıdır. Tavanyüzeylerinde kartonpiyer bulunmaktadır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar,tezgah ve dolaplar tamdır. Taşınmazda, doğalgaz bağlantısı mevcuttur. İmar Durumu: Bitişik nizam/ 5 kat/ konut alanında kaldığı belirlenmiştir.
Kıymeti: 95.000,00 TLKDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/01/2020 günü 11:55 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 31/01/2020 günü 11:55 - 12:00 arası
Satış Yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mah.Londra Asfaltı Yan yol No:107 Çanakkale Sok. Ay Merkez karşısı B.Çekmece-İST. -

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3701 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.