Yazdır

T.C. TÜRKOĞLU İCRA DAİRESİ

2018/57 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz. Kahramanmaraş İli türkoğlu İlçesi, Merkez Mah. 293 ada 15 nolu parselde kaim apartman binasınnda A Blok Kat: 5 17 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazdır. Taşınmaz daire borçlu adına tam hisseli olup arsa payı oranı 75/3000 olup taşınmazın bulunduğu tapu yüzölçümü 2.290,32M2 dir. Satışa konu taşınmaz imar planı içerisindedir. İmar planında ayrık nizam 6 katlı A-6 İmar adası içerisinde bulunmaktadır.Satışa konu Türkoğlu Merkez 293 ada 15 nolu parselin niteliği tarla olup borçlu ve müşterekleri adına tapuya kayıtlıdır. taşınmazın yüzölçümü 2.290,32 m2 olup üzerinde 2 adet bina bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde Anadolu Sitesi A ve B Blok olarak bulunan binalardan A blok kat: 5 17 nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz için Yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.Satışa konu taşınmazın kullanım türü mesken olup yapı cinsi betonrme karkastır. oturum alanı 134.00 m2 dir. apatrmanda her katta 3 daire bulunup söz konusu 17 nolu daire kuzey-batı cepheli olup, asansörden inince sağ tarafta kalmaktadır. yapıda imalat eksiği bulunmamaktadır. Yapı yer kaplaması seramik, duvarları sıvalı, boyalı, pencere doğramaları pvc ve kapı doğramaları ahşap, dış kapı çelik, mutfak tezgahı ve dolapları vardır. Su, elektrik, doğalgaz tesisatı mevcuttur. Yapı ısınma sistemi, merkezi sistem doğalgazlıdır. Taşınmazın bulunduğu arsa Kahramanmaraş - Adana bağlantı otoyoluna yaklaşık 1,30 km. hükümet konağına 1,18 km. belediye binasına 400 m. mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz 1/1000 lik imar planında ayrık nizam 6 katlı (A-6) konut alanındadır. Ulaşım, trafik ve gürültü kirliliği sorunu az seviyededir. Taşınmaz yol su elektrik kanalizasyon haberleşme ve belediyenin şehircilik hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmaz düz bir topografik yapıdadır. İİK'nun 126. maddesi gereğince taşınmazın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiş yine satışa iştirak edenler satış ilanını ve şartnameyi okumuş ve bilgi sahibi olmuş kabul edilir. daha fazla bilgi dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 133.701,54 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Türkoğlu Hükümet Konağı bahçesi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/57 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.