Yazdır
KONYA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Fetih Mahallesi'nde 153 m² 3+1 daire icradan satılıktır

KONYA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00930840
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : FETİH MAH. / MEVLANA
Oda Sayısı : 3+1
: 153
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA''NIN SESİ 17.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3841 Esas
Muhammen Bedeli
:
195,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.02.2019 14:20
İkinci Satış Günü
:
27.03.2019 14:20
Satış Yeri
:
AKABE MAH. CEMİL ÇİÇEK CAD. ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT İHALE/MÜZAYEDE SALONU KARATAY/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2018/3841 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Konya ili, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2 cilt, 154 sayfa, 22663 ada, 1 parselde kayıtlı 66.865,00 m2 arsa üzerindebulunan B+6 katlı 21 adet bloktan biri olan, 5. Blokta her katta 4, toplam da 24 adet daire bulunan "Karkas 6 Katlı Apartman ve Arsası" vasıflı, 5. Blok, Z+1.kat, 5 kapı nolu, 5/2400 arsa paylı, 5 bağımsız bölüm nolu mesken olup,borçlu adına TAM hisse kayıtlıdır.Söz konusu binanın bulunduğu Karatay İlçesi, Fetih Mahallesinde genelde mesken olup, binaların zemin katlarında, ve ara ara da işyerleri bulunmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve orta rayiçli bir bölgededir. Bina şehir merkezinden biraz uzakta olup, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları (otobüs,dolmuş) duraklarına yakın konumda bulunmaktadır. Bina, Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi ve Yazıcıoğlu Sokağa cepheli ve Fetihkent Kooperatifi içerisinde bulunmakta olup, tam kuzey karşısında Fatih Sultan Mehmet Camii, doğu karşısında ise; Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu bulunmakta, ayrıca 200 m kuzeyinde Şeyh Ulema Recepağa Caddesi, 100 m güneyinde Şeyh Ulema Yahşi Caddesi, 200 m batısında Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, 270 m kuzey batısında Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi, 300 m güneyinde de Aslanlıkışla Caddesi bulunmaktadır. Taşınmaz yaklaşık 19 yıllıktır. Kıymet takdiri yapılan 5. bloğun, her katında 4, toplamda 24 adet daire bulunmaktadır. Binanın giriş kapısı rüzgarlık kapısı alüminyum doğramadan yapılmış, merdiven korkulukları ise profil doğramadan yapılmıştır. Binanın giriş kısmının zemini, dış ve iç merdivenlerin döşeme ve basamakları mermer kaplama olup, giriş kısımları ile merdiven sahanlığının kalan bölümleri sıva üzeri plastik boyalıdır. Asansör etrafları da komple mermer yapılmıştır. Binanın dış cephesi ise mantolamalı sıva üzeri boya yapılmıştır. Ana gayrimenkulde 1 adet asansör bulunmakta ve binalar çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş olup, parselde yapılaşma tamamlanmıştır. Bahçesinde otopark ve çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma ile otopark alanları yapılmış, arka bahçede kamelya ve oturma gurupları konulmuştur. Kıymet takdiri yapılan 5 bağımsız bölüm nolu daire; Z+1. katta olup yaklaşık yüzölçümü brüt 153,10 m2, net ise; 117,20 m2'dir. Dairede 3 oda, salon, mutfak, antre, gece holü, lavabo-wc, banyo ve 2 adet balkonun bulunduğu tespit edilmiştir. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap doğrama, pencereleri ise; pvc doğrama olup, pencereleri çift camlıdır. Salon, odalar ve antrenin zeminleri laminant kaplama, mutfak , balkonlar ve ıslak hacimlerin tüm zeminleri seramik kaplamadır. Salon, antre ve odaların duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı, mutfak, lavabo, banyo ve wc'nin duvarları ise; tavana kadar fayans kaplamadır. Mutfakta; alt ve üst mutfak dolapları ve mermer tezgahı bulunmakta olup, antrede vestiyer, gece holünde çamaşır makinası dolabı,banyoda dolaplı hilton lavabo ve klozet bulunmaktadır. Isınma şekli; merkezi sistem kaloriferli olup, doğalgazlıdır. Kuzey ve doğu cepheli olan daire, Meskene keşif sırasında girilebilmiş ve daire gezilebilmiştir. Meskende keşif sırasında borçlunun ailesinin oturduğu tespit edilmiştir.
Adresi :Fetih Mah.Yazıcıoğlu Sk. Fetihkent Siteleri Elif Apt. No:1/5 Karatay/KONYA
Yüzölçümü : Net: 117,20m2
Arsa Payı : 5/2400
İmar Durumu : Dosyada bulunan Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 04.07.2018 tarih ve 8765 sayılı İmar durum belgesine göre parsel; "Konut Alanı"na isabet etmekte olup, 6 kata imarlıdır. Etrafında aynı özelliklere sahip 6 katlı meskenler bulunmaktadır. Binanın Karatay Belediyesi'nden 1999 yılı 17/5 sayılı inşaat ruhsatı bulunmakta ve binalarda kat mülkiyeti kurulmuş vaziyettedir.
Kıymeti : 195.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 10/10/2000 tarihli yönetim planı
1. Satış Günü : 27/02/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 27/03/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : AKABE MAH. CEMİL ÇİÇEK CAD. ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT İHALE/MÜZAYEDE SALONU KARATAY/KONYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3841 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.