Yazdır
KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Melikşah Mahallesi'nde 125 m² 3+1 daire icradan satılıktır

KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037113
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : MELİKŞAH MAH. / MERAM
Oda Sayısı : 3+1
: 125
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MERAM 19.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/115 Talimat
Muhammen Bedeli
:
270,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.09.2019 16:00
İkinci Satış Günü
:
22.10.2019 16:00
Satış Yeri
:
KONYA ADALET SARAYI B BLK Z18 Z19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY / KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ
2019/115 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, Melikşah Mahallesi 4614 Ada, 67 Parsel B BLOK ZEMİN KAT 3 BAĞMISZI BÖLÜM SAYILI TAŞINMAZın satışı yapılacaktır. 3 Nolu Bağımsız Bölüm gayrimenkul 5783,97 m2 yüzölçümlü 4614 ada 67 parsel numaralı arsa üzerinde ayrık nizamda inşa edilmiştir. Vaziyet planına göre taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde 4 adet yapı bulunmakta olup bloklar A, B, C ve D Blok olarak isimlendirilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz B Blok dahilinde yer almaktadır. Bina betonarme yapı tarzında inşa edilmiş olup bodrum, zemin, 3 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında; sığınak, kalorifer dairesi, zemin kat ve normal katlarında ise her katta 4 er adet mesken yer almaktadır. Bina dahilinde 16 adet mesken olmak üzere 16 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın girişi zemin kat seviyesinden ve binanın kuzeybatı cephesi üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel çevresi betonarme bahçe duvarı ile çevrilidir. Değerleme konusu taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkulün dış cephesi akrilik esaslı dekoratif dış cephe boyasıdır. Taşınmazın giriş kapısı alüminyum profildir.Binanın ısınma sistemi kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. 3 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz bina girişi karşıda olmak üzere sağ arka tarafta yer almaktadır. Taşınmazın net kullanım alanı 125 m2, brüt kullanım alanı ise 140 m2 dir. Mimari projesine göre ve mahallen antre, hol, salon, 3 adet oda, mutfak, lavabo, banyo, ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmaz projesine göre ve mahallen bina giriş cephesi karşıda olmak üzere bina girişine göre sağ arka tarafta yer almaktadır. Taşınmazın bina içindeki konumu onaylı mimari projesi ile uyumludur. Taşınmazın antre ve hol zemini seramik, duvarları plastik boyalı, tavanları ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Salon ve oda zeminleri laminant parke kaplı, duvarları plastik boyalı, tavanları ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları fayans kaplı, tavanı ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfakta Sunta lam mutfak dolabı mevcut olup tezgahı suni mermerdir. Islak hacimlerin zeminleri seramik, duvarları fayans kaplı, tavanları ise plastik boyalıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap kapı, pencereler ise ahşap kaplıdır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatlarının mevcut olduğu binanın ısıtılması kalorifer ile sağlanmaktadır. Yaklaşık 20 yaşında olan bina kat mülkiyetine geçmiştir.
Adresi : Aşkan Mahallesi Gerçeker Sokak B Blk Zemin Kat No: 2/3 Meram / Konya
Yüzölçümü : 125 m2
Arsa Payı : 1/64
İmar Durumu : 08.04.1999 TARİHLİ YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BULUNMAKTADIR. Ayrık Nizamda inşa edilmiştir.

Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : ipotek şerhi mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılmıştır

1. Satış Günü : 23/09/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 22/10/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLK Z18 Z19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY / KONYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- artname, ilan tarihinden itibaren her kesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkattılıp bila tebilğ ilgililerin ve bila tebliğ dönen ilgilililerin ve İİK 127 maddesine göre satış ilanının tebilğadresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlılara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı elektronik ortamda yapılan ilan " elektronik ortamda ilan yapılmlıştır"tebliğ yerine geçir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/115 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.