Yazdır

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ
2019/5579 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, Sille Mahallesi, 197 Cilt, 19515 Sayfa, 17498 Ada, 1 Parsel sayılı, 5.611,00 m2 yüzölçümlü, 6 adet betonarme 5 katlı apartman ve arsası vasıflı ana taşınmazda C Blok, 1. Kat, 4 Bağımsız Bölüm numaralı, 2/98 arsa paylı mesken vasfında taşınmazdır.
Parsel konum itibari ile Şht. Erol Tüm Türk sokağa cepheli konumda yer almaktadır. Ana taşınmazın çevresi betonarme perde duvar ile çevrili olup, içerisinde Betonarme tarzda inşa edilmiş 4 katlı 6 adet blok apartman bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir.Taşınmaz sosyal donatı alanlarına,sağlık kurumlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına ve vilayet merkezine uzak konumdadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede inşaat işleri devam ettiğinden bölgenin altyapısı tam değildir,mevcut belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge sosyal ve kültürel yönden normal gelişmişlik içerisindedir. Ulaşım otobüs ve minibüs gibi toplu taşım araçları ile sağlanmaktadır. Taşınmaz Ahmet Yesevi caddesine 1.38 km, Kahramanlar caddesine 225 metre, Real Alışveriş merkezine 3.50 km,Otogara 4.94 km Selçuklu Belediyesine 4.36 kmve vilayet merkezine 11.21 km mesafededir. Taşınmaz, bulunduğu ana yapının C bloğun 1. Katındayer alır.Mesken brüt 124,00 m², balkonlar dahil net 108,69 m² alanlı olarak yapılmıştır. Onaylı Mimari projesine göre; Mesken antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, lavabo, tuvalet, hol ile 2 balkondan oluşur. İç kapılar amerikan kapı, dış kapı pencere doğramaları ise ısıcamlı PVC dendir. Girişi çelik kapılı olup, girişte vestiyeri bulunur. Salonda, odalarda yerler laminant parke, duvarlar saten alçı sıva boyalıdır. Mutfakta tezgahın altında ve üstünde dolapları vardır. Banyoda ve tuvalette yerler seramik, duvarlar ise tam boy seramiktir. Banyosunda duşa kabin, klozet ve lavabo vardır. Isınma bireysel doğalgazlıdır. Taşınmaz Güney doğu cephelidir.
Adresi : Selahattin Eyyubi Mahallesi Şht. Erol Tumtürk Sokak Konya Yıldızı C Blok, No:1/4 Selçuklu/Konya Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 5.611,00 m2 (Ana taşınmaz)
Arsa Payı : 2/98
İmar Durumu : Konya İli, Selçuklu İlçesi,Sille mahallesi 17498 Ada, 1parsel Selçuklu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğünden edinilen bilgiye göretaşınmaz 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz planda mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat nizamı E: 0.90 olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/11/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 03/12/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Z.18-19 İcra Müdürlükleri Mezat Salonu Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5579 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.