Yazdır
ZONGULDAK 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kozlu/Esenköy'de daire icradan satılıktır (Çoklu satış)

ZONGULDAK 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944909
Şehir : Zonguldak / Kozlu
Semt-Mahalle : ESENKÖY MAH. / KOZLU
Oda Sayısı : 2+1
: 96
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/112 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
190,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.03.2019 09:00
İkinci Satış Günü
:
10.04.2019 09:00
Satış Yeri
:
1. İcra Müdürlüğü - Adalet Sarayı MERKEZ / ZONGULDAK

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ZONGULDAK 1. İCRA DAİRESİ
2016/112 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

SATIŞINA KARAR VERİLEN ZONGULDAK İLİ, KOZLU İLÇESİ, ESENKÖY MAHALLESİ, 112 ADA, 1 PARSEL TAŞINMAZIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
Kozlu Belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilindedir. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yüzölçümü 26.581,01m2dir. Özellikleri olarak arsa vasfını taşımaktadır. Çevreye hakim manzara yapısı vardır, kuzeyi deniz güneyi orman manzaralıdır.
Tüm taşınmazların imar durumu: E=2.50dir. Hmax= serbest yapılaşma şartlarına sahiptir. Parselin bir kısmı ticaret alanı, bir kısmı imar yolu, bir kısmı okul alanı içerisinde kalmaktadır.
Tüm taşınmazların kaydındaki şerhler: Arazinin altındaki madenler hazineye aittir.
Tüm taşınmazların KDV oranları: Tüm taşınmazlar için KDV oranı %1 olarak belirlinmiştir.
Tüm taşınmazlar İçin Satış Yeri: 1. İcra Müdürlüğü - Adalet Sarayı MERKEZ / ZONGULDAK
Satışına karar verilen Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Esenköy Mahallesi, 112 Ada, 1 Parselde kayıtlı A-1 ve A-2 Blokun özellikleri: Betonarme yapı tarzında inşaa edilmiştir. Her iki blok bitişik vaziyette olup dilatasyonla birbirinden ayrılmış vaziyettedir. Her iki blokun ana girişleri ayrı ayrıdır.Özellikleri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının IV. sınıf (A) yapı grubu içerisine girmektedir.
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 26 Nolu Bağımsız Bölüm nolu daire; Daire apartmanın güney batı tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Söz konusu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 09:00 - 09:05 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 09:00 - 09:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 15 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın kuzey doğu tarafında kalmakta olup, cephesi deniz manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 09:15 - 09:20 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 09:15 - 09:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 66 Bağımsız Bölüm nolu daire; Daire apartmanın güney batı tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Söz konusu daireninkullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 72 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın güney tarafı orta kısmında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87,90m2, brüt inşaat alanı 102,00m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 09:45 - 09:50 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 78 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87.90m2, brüt inşaat alanı 102.00m2dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol+banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 44 Bağımsız Bölüm nolu daire; Bahse konu daire apartmanınkenar kısmında (kuzey doğu ve güney batı tarafında) kalmakta olup, cephesi deniz ve orman manzaralıdır. Üç tarafa cephelidir. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 133.80m2, brüt inşaat alanı 155.20m2dir. Mimari olarak, salon-mutfak-3oda+antre-ara hol-banyo wc (müşterek)+ebeveyn banyosu-2 balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 42/26582
Kıymeti : 260.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 62 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın güney tarafı orta kısmında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87,90m2, brüt inşaat alanı 102,00m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 21 Bağımsız Bölüm nolu daire; Daire apartmanın güney batı tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Söz konusu daireninkullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Her bir daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 38 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın kenar kısmında (kuzey batı ve güney doğu tarafında) kalmakta olup, cepheleri deniz ve orman manzaralıdır. Üç taraftan cephelidir. Dairenin her birinin kullanılan faydalı inşaat alanı 133.80m2, brüt inşaat alanı 155.20m2?dir. Mimari olarak, salon-mutfak- 3oda+antre-ara hol-banyo wc (müşterek)+ebeveyn banyosu-2 balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 42/26582
Kıymeti : 260.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 67 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın güney tarafı orta kısmında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87,90m2, brüt inşaat alanı 102,00m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 11:15 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 11:15 - 11:30 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 32 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın güney doğu tarafında kalmakta olup, cepheleri orman manzaralıdır.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 11:45 - 11:50 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 16 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın kuzey batı tarafında kalmaktadır. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 27 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın güney doğu tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 12:15 - 12:20 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 12:15 - 12:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 9 Bağımsız Bölüm nolu daire: Binanın zemin kat (giriş kat) kenar kısmında (kuzey batı, güney doğu tarafında) yer almaktadır. Güneyi orman manzaralıdır. Kuzeyi açık otoparka bakmaktadır. Genel görünümü iyidir. Mimari olarak, salon+3 oda+antre+2 hol+banyo+mutfak+2 balkon+ebeveyn banyosu+giyinme odası şeklinde dizayn edilmiştir.Brüt inşaat alanı 185.60m2, kullanılan faydalı inşaat alanı 149,70m2?dir.
Arsa Payı : 46/26582
Kıymeti : 280.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 43 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87.90m2, brüt inşaat alanı 102.00m2?dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol+banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 11 Bağımsız Bölüm nolu daire; Daire apartmanın güney batı tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Söz konusu daireninkullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Her bir daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir. Çevreye hakim manzara yapıları vardır.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 76 Bağımsız Bölüm nolu daire; Daire apartmanın güney batı tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Söz konusu daireninkullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Her bir daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir. Çevreye hakim manzara yapıları vardır.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 48 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87.90m2, brüt inşaat alanı 102.00m2dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol+banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 22 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın güney doğu tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 81 Bağımsız Bölüm nolu daire; Daire apartmanın güney batı tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Söz konusu daireninkullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Her bir daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir. Çevreye hakim manzara yapıları vardır.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 37 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın güney tarafı orta kısmında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87,90m2, brüt inşaat alanı 102,00m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir. Çevreye hakim manzara yapıları vardır.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 15:45 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 15:45 - 16:00 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 83 Bağımsız Bölüm nolu daire: Dairenin tamamı apartmanın kenar kısmında (kuzey batı ve güney doğu tarafında) kalmakta olup, cephesi deniz ve orman manzaralıdır. Üç taraftan cephelidir. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 133.80m2, brüt inşaat alanı 155.20m2?dir. Mimari olarak, salon-mutfak-3oda+antre-ara hol-banyo wc (müşterek)+ebeveyn banyosu-2 balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 42/26582
Kıymeti : 260.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 09:00 - 09:05 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 09:00 - 09:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 12 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın güney doğu tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 09:15 - 09:20 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 09:15 - 09:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 11 nolu bağımsız bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın kuzey batı tarafında kalmaktadır. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 25 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın kuzey doğu tarafında kalmakta olup, cephesi deniz manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 09:45 - 09:50 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 70 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın kuzey doğu tarafında kalmakta olup, cephesi deniz manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 24 Bağımsız Bölüm nolu daire; Bahse konu daire apartmanınkenar kısmında (kuzey doğu ve güney batı tarafında) kalmakta olup, cepheleri deniz ve orman manzaralıdır. Üç tarafa cephelidir. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 133.80m2, brüt inşaat alanı 155.20m2?dir. Mimari olarak, salon-mutfak-3oda+antre-ara hol-banyo wc (müşterek)+ebeveyn banyosu-2 balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 42/26582
Kıymeti : 260.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 61 Bağımsız Bölüm nolu daire; Daire apartmanın güney batı tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır.Söz konusu daireninkullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2dir.Her bir daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 58 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın kenar kısmında (kuzey batı ve güney doğu tarafında) kalmakta olup, cephesi deniz ve orman manzaralıdır. Üç taraftan cephelidir. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 133.80m2, brüt inşaat alanı 155.20m2dir. Mimari olarak, salon-mutfak-3oda+antre-ara hol-banyo wc (müşterek)+ebeveyn banyosu-2 balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 42/26582
Kıymeti : 260.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 26 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın kuzey batı tarafında kalmaktadır. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2?dir. Çevreye hakim manzara yapıları vardır. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 63 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın kenar kısmında (kuzey batı ve güney doğu tarafında) kalmakta olup, cephesi deniz ve orman manzaralıdır. Üç taraftan cephelidir. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 133.80m2, brüt inşaat alanı 155.20m2?dir. Mimari olarak, salon-mutfak-3oda+antre-ara hol-banyo wc (müşterek)+ebeveyn banyosu-2 balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 42/26582
Kıymeti : 260.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 34 Bağımsız Bölüm nolu daire; Bahse konu daire apartmanın kenar kısmında (kuzey doğu ve güney batı tarafında) kalmakta olup, cephesi deniz ve orman manzaralıdır. Üç tarafa cephelidir. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 133.80m2, brüt inşaat alanı 155.20m2?dir. Mimari olarak, salon-mutfak-3oda+antre-ara hol-banyo wc (müşterek)+ebeveyn banyosu-2 balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 42/26582
Kıymeti : 260.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 16 Bağımsız Bölüm nolu daire; Daire apartmanın güney batı tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Söz konusu daireninkullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Her bir daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 11:45 - 11:50 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 17 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın güney doğu tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 10 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın kuzey doğu tarafında kalmakta olup, cephesi deniz manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 12:15 - 12:20 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 12:15 - 12:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 82 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın güney doğu tarafında kalmakta olup, cepheleri orman manzaralıdır.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 20 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın kuzey doğu tarafında kalmakta olup, cephesi deniz manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 31 Bağımsız Bölüm nolu daire; Daire apartmanın güney batı tarafında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Söz konusu daireninkullanılan faydalı inşaat alanı 96.30m2, brüt inşaat alanı 111.70m2?dir. Her bir daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 30/26582
Kıymeti : 190.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 57 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın güney tarafı orta kısmında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87,90m2, brüt inşaat alanı 102,00m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok Mevkii, 42 Nolu Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın güney tarafı orta kısmında kalmakta olup, cephesi orman manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87,90m2, brüt inşaat alanı 102,00m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 49 Bağımsız Bölüm nolu daire; Bahse konu daire apartmanın kenar kısmında (kuzey doğu ve güney batı tarafında) kalmakta olup, cephesi deniz ve orman manzaralıdır. Üç tarafa cephelidir. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 133.80m2, brüt inşaat alanı 155.20m2?dir. Mimari olarak, salon-mutfak-3oda+antre-ara hol-banyo wc (müşterek)+ebeveyn banyosu-2 balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 42/26582
Kıymeti : 260.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 81 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın kuzey batı tarafında kalmaktadır. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2?dir. Çevreye hakim manzara yapıları vardır. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 53 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 87.90m2, brüt inşaat alanı 102.00m2?dir. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol+banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 27/26582
Kıymeti : 170.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-2 Blok, 80 Bağımsız Bölüm nolu daire: Daire apartmanın kuzey doğu tarafında kalmakta olup, cephesi deniz manzaralıdır. Dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2?dir. Daire mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
Satışına karar verilen taşınmazın üzerinde bulunan A-1 Blok, 36 Bağımsız Bölüm nolu daire: Bahse konu daire apartmanın kuzey batı tarafında kalmaktadır. Bahse konu dairenin kullanılan faydalı inşaat alanı 103.80m2, brüt inşaat alanı 120.40m2?dir. Çevreye hakim manzara yapıları vardır. Mimari olarak, salon mutfak (müşterek)+2 oda+ara hol-banyo wc (müşterek)+balkon şeklinde dizayn edilmiştir.
Arsa Payı : 32/26582
Kıymeti : 200.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 16:15 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 16:15 - 16:20 arası
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/112 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.