Yazdır

T.C.MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2016/453 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Mersin İli, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, Köyiçi Mevkii - ada,746 parselde kayıtlı, 304,00 m2 yüz ölçümlü, Kargir Ev Ve Arsadır.
Tapunun irtifaklar hanesinde, 22.09.1994 tarih, 6383 yevmiye nolu, Çukurova Elektrik A.ş lehine, 'irtifak hakkı vardır. :Beyannamesinde gösterildiği şekilde 84 m2 lik kısım üzerinde telden 3 metre aşağısına kadar ağaç dikmemek ve bina yapmamak kaydı ile Çukurova Elektrik A.ş lehine irtifak hakkı vardır.
Beyanlar hanesinde, 24.06.2019 tarih, 12541 yevmiye nolu, 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasın tabidir. Beyanı yer almaktadır.
Satışa konu parselin,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, Yavca Mahallesi yerleşim alanı içerisinde plansız alanda kaldığı tespit edilmiştir.
Konum olarak taşınmaz,Yavca mahalle mezarlığını yaklaşık 250 m geçtikten sonra, Mersin-Arslanköy yolundan sağa dönen 2. Sıradaki sokaktan kuzey istikametinde 50 m mesafede sokağa cepheli konumdadır. Ulaşım Akbelen bulvarı üzerinden, Mersin-Arslanköy arası hizmet veren toplu ulaşım araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır.Taşınmaz Mersin'e yaklaşık 50 km mesafede, 1300 m rakımda bulunmaktadır.Taşınmazın yakın çevresinde, daha çok yaz mevsiminde yaylalık olarak kullanılan, 1-2 katlı müstakil binalar ile, sebze ve meyve bahçeleri yer almaktadır.Yol su, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
taşınmazın geometrinsin yamuk şeklinde, topoğrafik yapısının dalgalı olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde, Toroslar belediyesinde ruhsatı ve projesi bulanmayan, Z+1 katlı, 3.sınıf A grubu yapı sınıfından binanın bulunduğu görülmüştür. Binanın yerinde yapılan ölçüme göre oturumu yaklaşık, 93,75 m2 olup, dıştan yapılan incelemeye göre, duvarları kısmende koratif boyalı taş kaplam, kısmen de ahşap kaplamadır. Giriş kapısı ve pencereleri ahşap doğrama, pencereler demir korkuluklu panjurludur. Çatısı ahşap çatı üzeri kiremit örtü ile kaplıdır. Bahçe içersisinde muhtelif orman ağaçları ve süsü bitkileri yer almaktadır. Bahçe ve bina bakımsız durumdadır. İhata duvarları yer yer yıkılmış, ağaçlar ve süs bitkileri kısmen kurumuştur. Binanın tadilata, bahçenin de bakıma ihtiyacı vardır.
Satışa konu 746 parsel nolu taşınmaz ile, bitişik, 747 ve 745 parseller arasında tecavüzler olduğu tespit edilmiştir. Şöyle ki; satışa konu parselin içerisinde yer alan binanın yaklaşık, 41,50 m2 lik oturumu bitişik, 747 nolu parsel içerisinde kalmakta, 745 nolu parsel içerisinde bulunan başka malik tarafından kullanılan binanın zemininin de yaklaşık, 55 m2 lik kısmı satışa konu parselin içerisinde kalmaktadır.Teslim aşamasında ve ileride doğacak ihtilafların giderilmesi için gerekirse ihale alıcısı tarafından dava açmak ve diğer tüm maddi giderlerini karşılamak ve bu durumu düzeltmek ihale alıcısına aittir.
Adresi : Yavca Mahallesi, Köyiçi Mevkii, No:72 Toroslar/Mersin
Yüzölçümü : 304,00 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : İmar Planı dışında
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : Kdv Kanunu 17- Ş maddesi uyarınca kdv den muaf
Kaydındaki Şerhler : Çukurova A.Ş lehine irtifak Hakkı vardır.
1. Satış Günü : 02/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 06/05/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/453 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.