Yazdır

T.C.
SAFRANBOLU İCRA DAİRESİ
2018/344 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, Emek Mah. 593 Ada, 31 Parsel,zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm. Kat Mülkiyet tapulu,1 No'lu Kömürlük eklentili, Taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı ve Belediye hizmetleri tam olarak sağlanmıştır. Minibüs ve otobüs ulaşımı bulunmaktadır. Yakın mesafelerinde Cami, Çarşı, Pazaryeri, Anaokulu, ilköğretim binaları, Alışveriş marketleri, Sağlık merkezi, çocuk parkı, vb. sosyal imkanlar mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu bina yığma kargir taşıyıcı sistemli olarak yapıldığı, Zemin Katta yer aldığından ısınma yönünden zayıf, içinin de yapısız olduğu değerlendirildiğinde, aşınma ve yıpranma oranının %30 seviyelerinde olduğu görülmüştür. Taşınmazın asansörü yoktur, mantolamasının yapılıdır. Bina giriş kapısı demir, Merdivenleri beton mozaik kaplı, korkulukları demirdir. Daire giriş ve iç kapıları ahşap, pencerelerinin beyaz PVC dir. Dairenin içi uzun zamandır tadilat ve onarım görmemiştir. Odaların zemin kaplaması ahşap parke, duvarları ince sıva üzerine boyalıdır. Islak mekanların zeminleri seramik, duvarları yarı seviyeye kadar fayans kaplıdır. Mutfak tezgahının beton üzerine seramik, tezgah arasının fayans, tezgah alt ve üst dolaplarının eski yapılıdır. Isıtma sistemi doğalgaz yakıtlı kombili sistemdir. 2 Balkonun 1’i açık diğeri kapalıdır. Salon ve oturma odası birleştirilmiştir. 2 Oda + Salon + Mutfak + WC + Banyo + 2 Balkondan ibaret olup yaklaşık 100,00m2 kullanım alanı mevcuttur.
Adresi : Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Papatya Sokak Emek Sitesi 56 Daireler Güven Apt. No:9
Yüzölçümü : 642 m2
Arsa Payı : 1/8
İmar Durumu : Ayrık nizam 4 katlı konut alanındaÖn bahçe mesafesi min. 5 m komşu mesafasi min. 3 m , Arka Bahçe mesafesi min. 3 m. KAKS 0,80 , TAKS 0,20
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 01/04/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 29/04/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Safranbolu İcra Müdürlüğü Odası
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satış ilanı " tapuda adresi bulunmayan veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçer
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/344 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.