Yazdır
ÇORLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tekirdağ/Çorlu'da 118 m² daire icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇORLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051413
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Semt-Mahalle : REŞADİYE MAH. / ÇORLU
Oda Sayısı : 2+1
: 118
Banyo Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 15.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/766 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
190,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.10.2019 13:40
İkinci Satış Günü
:
20.11.2019 13:40
Satış Yeri
:
ÇORLU 4.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ÇORLU
4. İCRA DAİRESİ
2019/766 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, 1773 Ada, 3 Parsel, 2.KAT 4 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kocabağlar Sülüklü Mevkii,1773 ada,3 parsel sayılı 321,00 m² yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 120/500 arsa paylı,2. kat,4 numaralı bağımsız bölüm (dubleks mesken).Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kocabağlar Sülüklü Mevkii,1773 ada,3 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.atışa konu Taşınmaz Adres olarak Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Havuzlar Mahallesi, Dostluk Caddesi,No:7 bulunmakla Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kocabağlar Sülüklü Mevkii,1773 ada,3 parsel sayılı 321,00 m² yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan Ana Taşınmaz üzerinde bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşan betonarme yapı bulunmaktadır. Yapı ruhsat tarihi 26.08.2011,yapı kullanma izin belge tarihi 02.11.2012 olup bağımsız bölümün net yüzölçümü 150,00 m²?den azdır. Taşınmaz, Dostluk Caddesi üzerinde, Bahçelikent Sitesi, Cumhuriyet Parkı, Orhan Kemal Caddesi ve Karataş Caddesi?ne yakın, ulaşım, elektrik, su, temizlik ve altyapı hizmetlerinden faydalanan, çevresinde konut yoğunluğu bulunan bir konumda yer almaktadır. Betonarme binanın dış cephesi ısı yalıtımı uygulanmış dış cephe boyası ile boyalı olup pencere doğramaları pvc?dir. Binada doğalgaz tesisatı tamamlanmıştır. Binada asansör bulunmamaktadır.
120/500 arsa paylı,2. kat,4 numaralı bağımsız bölümün dış kapısı çelik,iç kapıları amerikan panel kapıdır. Dubleks meskende doğalgaz tesisatı tamamlanmış olup panel radyatör ve kombi bulunmaktadır. Giriş katta iki oda, salon, hol, mutfak ve banyo bulunmaktadır. Salon, odalar, hol ve mutfağın zemin kaplaması laminat parke, duvar ve tavanları boyalıdır. Banyonun zemin ve duvar kaplaması seramiktir. Mutfakta tezgahı granit olan mutfak dolabı, banyoda oval küvet ,lavabo ve alafranga klozet bulunmaktadır. Üst kata çıkış için basamakları mermer kaplı ve merdiven korkuluğu demir olan betonarme, merdiven kullanılmaktadır. Üst katta hol, banyo ve bir oda bulunmaktadır. Dubleks mesken brüt 118,60 m²dir.
Yüzölçümü : 321 m2
Arsa Payı : 120/500
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
2. Satış Günü : 20/11/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
Satış Yeri : ÇORLU 4.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, 1773 Ada, 3 Parsel, zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kocabağlar Sülüklü Mevkii, 1773 ada, 28LII pafta,3 parsel sayılı 321,00 m² yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 100/500 arsa paylı, zemin kat,1 numaralı bağımsız bölüm (dükkan).Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kocabağlar Sülüklü Mevkii,1773 ada,3 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.Satışa konu Taşınmaz Adres olarak Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Havuzlar Mahallesi, Dostluk Caddesi,No:7 bulunmakla Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kocabağlar Sülüklü Mevkii,1773 ada,3 parsel sayılı 321,00 m² yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 100/500 arsa paylı, zemin kat,1 numaralı bağımsız bölüm (dükkan)nın bulunduğu Ana Taşınmaz üzerinde bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşan betonarme yapı bulunmaktadır. Yapı ruhsat tarihi 26.08.2011,yapı kullanma izin belge tarihi 02.11.2012 olup bağımsız bölümün net yüzölçümü 150,00 m²?den azdır. Taşınmaz, Dostluk Caddesi üzerinde, Bahçelikent Sitesi, Cumhuriyet Parkı, Orhan Kemal Caddesi ve Karataş Caddesi?ne yakın, ulaşım, elektrik, su, temizlik ve altyapı hizmetlerinden faydalanan, çevresinde konut yoğunluğu bulunan bir konumda yer almaktadır. Betonarme binanın dış cephesi ısı yalıtımı uygulanmış dış cephe boyası ile boyalı olup pencere doğramaları pvc?dir. Binada doğalgaz tesisatı tamamlanmıştır. Binada asansör bulunmamaktadır. 100/500 arsa paylı, zemin kat,1 numaralı bağımsız bölümün giriş kapısı Dostluk Caddesi?ne cephelidir. Dükkan vasıflı taşınmazın dış cephesi alüminyum doğramadır. Dükkana giriş için kullanılan merdivenler beyaz mermer kaplıdır. Dükkanın zemin kaplaması seramik, duvar ve tavanları boyalıdır. Tavanda spot lambalar bulunmaktadır. Dükkanın arka cephesinde çevresi pvc doğrama ile yapılmış bir ofis bölümü bulunmaktadır. Ofis bölümünü zemin kaplaması laminat parke,duvarları ise duvar kapısı ile kaplıdır. Dükkan brüt 105,60 m²?dir.
Yüzölçümü : 321 m2
Arsa Payı : 100/500
Kıymeti : 275.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 20/11/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : ÇORLU 4.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/766 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.