Yazdır

T.C. ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ

2019/7716 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir ili,Tepebaşı İlçesi,Sütlüce Mahallesi,14671 ada-1 parsel sayılı,277.75 m2 miktarlı, Arsa vasfındaki Kat İrtifakı ile yükümlü ana taşınmazda ;9974/85835 arsa paylı, 1. Kat (6) nolu Mesken Borçlu adına kayıtlıdır.(22/07/2019 tarihli TAKBİS sorgu çıktısı Tapu Kayıt suretine göre)
YAZIŞMA ADRESİ : Sütlüce Mahallesi,.Emirganlılar Sokak-No:53/6 -Tepebaşı/ESKİŞEHİR
TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU : Mesken konumundadır. Oturan kişi tespit edilemedi.
İmar Durumu: Tepebaşı Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam Üç(B-3) Kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Taşınmazın Bulunduğu Sokağın Arsa Rayici :Tepebaşı Belediyesince belirlenen Sütlüce Mahallesi,.Emirganlılar Sokak 2016(Ruhsat) Yılı asgari arsa m2 Birim rayiç/emlak değeri 186,83 TL./m2 dir.
Ana gayrimenkulün Özellikleri ;Bodrum + Zemin + 2 normal Katlı Betonarme Karkas Bina olarak inşa edilmiştir.Ana giriş kapısı demir,merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Bina giriş ve kat holleri,merdiven basamak ve sahanlıkları döşemesi,mermer kaplama olup,duvarlar saten alçı üstü boyalıdır.Bina dış cephesi,dekoratif sıva üstü boyalıdır.2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe ve Onaylı Genel İnşaat Projesine göre inşa edilen Karkas Bina III. Sınıf B grubu yapı sınıfında yapılmış olup, inşaat m2 birim fiyatı 1.210,00 TL/ m2 olup,Yıpranma oranı ise % 4(0-3 yaş arası)dür.
Meskenin Özellikleri: Tepebaşı Belediyesince Onaylı Genel İnşaat Projesine göre ;(2 oda+Salon)+Antre +Mutfak+Banyo+Wc ve Balkondan ibarettir. Brüt Kullanım Alanı 96,70 m2 dir. Ayrıca, Müşterek mülkiyete tabi 33,43 m2 ortak alanı vardır. Ruhsat Tarihi 24 Haziran 2016 dır. Daireye giriş kapısı çelik,pencereler PVC, doğramadır. Odaların tabanı Laminat parke,Islak zeminlerin tabanı ise seramik ile kaplanmıştır.Duvarlar,alçı sıva üstü saten boyalıdır.Isınma, doğal gazlı kombi sistemdir.Kalorifer,panel radyatördür. Doğal gaz sayacı yoktur. Kuzey ve Güney cephelidir.Belediye + Elektrik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Doğal gaz bağlantısı için gerekli izinler alındığı takdirde bu hizmetlerden yararlanabilir.
Taşınmazın vasfı , yapı sınıfı , yıpranma durumu,İmar durumu,ana caddelere, şehir merkezine , ticaret ve alışveriş merkezlerine, sosyal hizmet alanlarına mesafesi gibi tüm bu özellikleri bir bütün olarak göz önünde bulundurularak ve de aynı mevkideki rayiçlerde dikkate alınarak Değerleme yapıldığında; Keşif tarihi itibarıyla; Piyasa/Pazar Değeri 180.000 TL. (Yüzseksenbin Türk Lirası) olabileceği, görüş ve kanaatine varılmıştır.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ/ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satış ilanından ilgililere tebligat çıkarılmış olup, tebligatın yapılamaması halinde iş bu ilanın İİK.nun 127. Maddesi gereğince tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7716 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.