Yazdır
İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

166 adet taşınmaz ihale yoluyla kiraya verilecektir

İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
166 adet muhtelif taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 13:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Oda No:35
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İHALE İLANI (İZMİR-MANİSA)

Sıra No Akar No İLÇESİ MAHALLESİ CADDE/SOKAK/ MEVKİİ KAPI NO CİNSİ VE KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL Alanı (m²) Muhammen Bedel (TL/ AYLIK) Teminat (Geçici+ Ek=%23) TARİH SAAT
1 Balçova 1 BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK ATA CADDESİ 152 KAT:2 D:2 MESKEN 107 4 100,00 1.000,00 2.760,00 25.09.2019 13.15
2 Balçova 8 BALÇOVA BALÇOVA (ÇETİN EMEÇ) HACI AHMET DERESİ SOKAK
UĞUR MUMCU CADDESİ
ARSA, BAHÇE 25000 129 266,00 200,00 552,00 25.09.2019 13.18
3 17/102 BAYINDIR DEMİRCİLİK TIKALI KÖPRÜ (ARAZİ) MEVKİİ ZEYTİNLİK 280 20 3803,00 75,00 207,00 25.09.2019 13.21
4 18/52-5 BAYINDIR ERGENLİ YUKARI MEZARLIK- DELİKTEPE MEVKİİ ZEYTİNLİK 0 1535-1608 24600,00 1.000,00 2.760,00 25.09.2019 13.24
5 18/52-6 BAYINDIR YUSUFLU DEMİRYOLU, KEMER, MEZARLIK CİVARI MEVKİİ ZEYTİNLİK 0 880- 943- 968- 2470 55180,00 1.600,00 4.416,00 25.09.2019 13.27
6 18/52-7 BAYINDIR DEMİRCİLİK SAHRA YATAĞI- ŞAHVELER- TIKALI KÖPRÜ- ÜÇKAVAKLAR- KARAOSMANBAHÇE- HAMZADEĞİRMENİ MEVKİİ ZEYTİNLİK 280 ADA 35 PARSEL
354 ADA 36 PARSEL
428 ADA 14 PARSEL
455 ADA 15 PARSEL
456 ADA 1 PARSEL
465 ADA 27 PARSEL
466 ADA 9 PARSEL
105047,00 2.200,00 6.072,00 25.09.2019 13.30
7 18/52-8 BAYINDIR ERGENLİ TAŞKÖPRÜ MEVKİİ ZEYTİNLİK 0 909-910 1542,00 65,00 179,40 25.09.2019 13.33
8 Bayraklı 2 BAYRAKLI ÇAY (BAYRAKLI) ŞEHİT HAKAN UYSAL SOKAK SANCAK CAMİİ ALTI 166 P:14 İŞ YERİ 34165 1 18,00 400,00 1.104,00 25.09.2019 13.36
9 Bayraklı 2/1 BAYRAKLI ÇAY (BAYRAKLI) ŞEHİT HAKAN UYSAL SOKAK SANCAK CAMİİ ALTI 166 P:15 İŞ YERİ 34165 1 16,00 200,00 552,00 25.09.2019 13.39
10 Bayraklı 2/2 BAYRAKLI ÇAY (BAYRAKLI) ŞEHİT HAKAN UYSAL SOKAK SANCAK CAMİİ ALTI 166 P:17 İŞ YERİ, MARKET, KAFE 34165 1 144,00 900,00 2.484,00 25.09.2019 13.42
11 11/111 BAYRAKLI SALHANE (ADALET) SALHANE SK. ANADOLU CAD. MEGAPOL TOWER 102 KAT:11 D:8 İŞ YERİ 9987 4 375,00 12.000,00 33.120,00 25.09.2019 13.45
12 13/73
ÖZEL ŞARTLI
BERGAMA BARBAROS EKİN LONCASI SOKAK 5 İŞ YERİ 363 25 53,00 30,00 82,80 25.09.2019 13.48
13 13/74
ÖZEL ŞARTLI
BERGAMA BARBAROS EKİN LONCASI SOKAK 6/A İŞ YERİ 363 25 55,00 30,00 82,80 25.09.2019 13.51
14 13/89
ÖZEL ŞARTLI
BERGAMA YUKARIBEY ASMALI KAVAK MEVKİİ FISTIKLIK TARLA 0 (101) ADA 228 (172) PARSEL
0 (101) ADA 250 (415) PARSEL
0 (101) ADA 265 (313) PARSEL
14925,81 250,00 690,00 25.09.2019 13.54
15 13/98
ÖZEL ŞARTLI
BERGAMA GAZİPAŞA İNCİRLİ MESCİDİ SOKAK
İNCİRLİ MESCİDİ
CAMİİ TUVALETİ 293 3 23,01 30,00 82,80 25.09.2019 13.57
16 14/22 BERGAMA BARBAROS (İNKILAP) MESCİT ALTI (MESCİT ÇIKMAZI) SK. 4 İŞ YERİ 362 8 7,08 20,00 55,20 25.09.2019 14.00
17 14/43 BERGAMA BARBAROS İSTİKLAL MEYDANI 13/5 İŞ YERİ 304 5 6,00 170,00 469,20 25.09.2019 14.03
18 14/51
ÖZEL ŞARTLI
BERGAMA TEKKEDERE İKİBAŞLI MEVKİİ ZEYTİNLİK 0 (126) 452 (40) 10184,38 250,00 690,00 25.09.2019 14.06
19 14/102
ÖZEL ŞARTLI
BERGAMA KURTULUŞ TAVŞANTEPE MEVKİİ ARSA 1287 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 5136,00 440,00 1.214,40 25.09.2019 14.09
20 14/103
ÖZEL ŞARTLI
BERGAMA KURTULUŞ TAVŞANTEPE MEVKİİ ARSA 1288 1,2,3,4,17,18 2032,00 190,00 524,40 25.09.2019 14.12
21 15/82
ÖZEL ŞARTLI
BERGAMA AYVATLAR GEDİK MEVKİİ FISTIKLIK 0 (121) ADA 471 (14) PARSEL
0 (122) ADA 478 (9) PARSEL
0 (121) ADA 479 (15) PARSEL
14670,23 185,00 510,60 25.09.2019 14.15
22 Bornova 2 BORNOVA KAZIM DİRİK 372/10 (KATİPOĞLU) SOKAK 2 MESKEN-VİLLA, İŞ YERİ 636 30 202,00 4.000,00 11.040,00 25.09.2019 14.18
23 Çiğli 2 ÇİĞLİ BÜYÜK ÇİĞLİ 8074 SOKAK 8/1 BİNA/ İŞ MERKEZİ, EĞİTİM MERKEZİ, SAĞLIK MERKEZİ, YURT 41595 5 335,44 3.563,00 9.833,88 25.09.2019 14.21
24 Çiğli 10 ÇİĞLİ BALATÇIK (ESENTEPE) 8809/44 SOKAK 24/4 MESKEN 21737 12 82,00 900,00 2.484,00 25.09.2019 14.24
25 Çiğli 10/1 ÇİĞLİ BALATÇIK (ESENTEPE) 8809/44 SOKAK 24/8 MESKEN 21737 12 80,00 800,00 2.208,00 25.09.2019 14.27
26 Çiğli 10/2 ÇİĞLİ BALATÇIK (ESENTEPE) 8809/44 SOKAK 24/19 MESKEN 21737 12 82,00 900,00 2.484,00 25.09.2019 14.30
27 13/60 DİKİLİ ÇANDARLI ÇALMALI (KIRAÇ ARAZİ) MEVKİİ ZEYTİNLİK 0 (1471) 1969 (51) 15006,93 225,00 621,00 25.09.2019 14.33
28 Karabağlar 6 KARABAĞLAR KARABAĞLAR (YUNUSEMRE) PAŞAKÖPRÜSÜ (4187) SOKAK 1 BİNA/ EĞİTİM MERKEZİ, SAĞLIK MERKEZİ, İŞ MERKEZİ, YURT 3063 546 918,00 4.000,00 11.040,00 25.09.2019 14.36
29 Karabağlar 7 KARABAĞLAR KARABAĞLAR (AYDIN) 4284 SOKAK 2 KAT:2 D:2 İŞ YERİ 305 143 50,00 350,00 966,00 25.09.2019 14.39
30 Karabağlar 10/1 KARABAĞLAR KARABAĞLAR (AYDIN) 4284 SOKAK 13/A İŞ YERİ 315 292 30,00 300,00 828,00 25.09.2019 14.42
31 Karabağlar 10/2 KARABAĞLAR KARABAĞLAR (AYDIN) 4284 SOKAK 13 MESKEN 315 292 90,00 600,00 1.656,00 25.09.2019 14.45
32 Karabağlar 11 KARABAĞLAR KARABAĞLAR (AŞIK VEYSEL) 4043 SOKAK 2/1 KARGİR EV/ İŞ YERİ 10882 2 500,00 3.250,00 8.970,00 25.09.2019 14.48
33 Karabağlar 21 KARABAĞLAR VATAN FİLİZ SOKAK KÖŞK APARTMANI 41 KAT:1 D:3 MESKEN 2818 110 90,00 800,00 2.208,00 25.09.2019 14.51
34 Karabağlar 24 KARABAĞLAR ARAP HASAN GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD.ŞAFAK APARTMANI 10/1 MESKEN 6554 7 70,00 800,00 2.208,00 25.09.2019 14.54
35 Karabağlar 25/2 KARABAĞLAR BOZYAKA (BAHAR) 2914 SOKAK 7 KAT:1 D:3 MESKEN 30356 2 85,00 750,00 2.070,00 25.09.2019 14.57
36 Karabağlar 29 KARABAĞLAR BOZYAKA (UMUT) 3836/1 SOKAK 1 EV+AVLU/ MESKEN 39634 11 80,00 500,00 1.380,00 25.09.2019 15.00
37 Karşıyaka 4 KARŞIYAKA BAHARİYE (BAHRİYE ÜÇOK) 1766 SOKAK 7 BİNA/ EĞİTİM MERKEZİ, İŞ MERKEZİ, SAĞLIK MERKEZİ 190 10 660,00 5.100,00 14.076,00 25.09.2019 15.03
38 Kemalpaşa 3 KEMALPAŞA AŞAĞI (SOĞUKPINAR) ÇELEBİYAKA MEVKİİ ZEYTİNLİK VE İNCİRLİK 274 27 8889,22 2.375,00 6.555,00 25.09.2019 15.06
39 13/90 KEMALPAŞA AŞAĞI (SOĞUKPINAR) BAY RIZA (306) SOKAK 12/14 İŞ YERİ 122 9 25,00 100,00 276,00 25.09.2019 15.09
40 16/23 KEMALPAŞA BAĞYURDU (KEMAL ATATÜRK) KÖYİÇİ (BAYRAKTAR) SOKAK 1/A İŞ YERİ 0 3856 23,00 80,00 220,80 25.09.2019 15.12
41 16/52 KEMALPAŞA BAĞYURDU YAKA MEVKİİ BAHÇE 0 3156 775,00 75,00 207,00 25.09.2019 15.15
42 16/81
ÖZEL ŞARTLI
KEMALPAŞA YUKARI (ATATÜRK) ÇARŞI İÇİ (BELEDİYE) SOKAK
ÇARŞI CAMİİ
CAMİİ TUVALETİ 23 1 22,00 17,00 46,92 25.09.2019 15.18
43 16/85 KEMALPAŞA ARMUTLU KAZIM DİRİK CADDESİ 27/D İŞ YERİ 0 6362 14,70 267,00 736,92 25.09.2019 15.21
44 15/53 KINIK POYRACIK KÖY İÇİ YUKARI SOKAK 73 İŞ YERİ 0 3219 9,56 28,00 77,28 25.09.2019 15.24
45 Konak 4 KONAK 1. SULTANİYE (TINAZTEPE) 639 SOKAK 29 MESKEN 44 13 90,00 500,00 1.380,00 25.09.2019 15.27
46 Konak 6 KONAK 1. SÜLEYMANİYE (ALTINTAŞ) İNÖNÜ CADDESİ KARDEŞ APARTMANI 98/100 KAT:3 D:10 MESKEN 577 31 120,00 1.200,00 3.312,00 25.09.2019 15.30
47 Konak 12 KONAK ALSANCAK 1469 SOKAK 94/4 MESKEN 1265 25 60,00 600,00 1.656,00 25.09.2019 15.33
48 Konak 13 KONAK ALSANCAK 1484 SOKAK 18 KAT:3 D:6 MESKEN 1277 10 55,00 1.200,00 3.312,00 25.09.2019 15.36
49 Konak 21 KONAK GÜZELYURT 921 SOKAK EŞREFPAŞA CADDESİ 4 ARSA 198 28 65,00 250,00 690,00 25.09.2019 15.39
50 Konak 23 KONAK KOCAKAPI 1065 SOKAK 24 MESKEN 11226 2 110,00 300,00 828,00 25.09.2019 15.42
51 Konak 23/2 KONAK KOCAKAPI 1065 SOKAK 24/B MESKEN 11226 2 60,00 300,00 828,00 25.09.2019 15.45
52 Konak 30 KONAK 1. KARATAŞ TEŞVİKİYE (338) SOKAK 20/2 MESKEN 629 38 210,00 3.000,00 8.280,00 25.09.2019 15.48
53 Konak 32/14-15 KONAK AKDENİZ 1343 SOKAK VALİ KAZIM DİRİK CADDESİ 31 KAT:8 D:15-16-TERAS KAT İŞ YERİ 7510 2 486,00 7.500,00 20.700,00 25.09.2019 15.51
54 Konak 37 KONAK ALTINTAŞ (1. SÜLEYMANİYE) İNÖNÜ CADDESİ KARDEŞ APARTMANI 98/100 KAT:3 D:8 MESKEN 577 31 60,00 1.000,00 2.760,00 25.09.2019 15.54
55 Konak 38 KONAK PAZARYERİ 944 (SARIMSAK) SOKAK 20/2 MESKEN 1546 57 214,00 1.050,00 2.898,00 25.09.2019 15.57
56 Konak 53
ÖZEL ŞARTLI
KONAK 2. KARANTİNA (MURAT REİS) 188 SOKAKŞENKAYA APARTMANI 34 ZEMİN KAT MESKEN 1774 35 65,00 565,00 1.559,40 25.09.2019 16.00
57 Konak 59 KONAK 2. KARANTİNA (MURAT REİS) 188 SOKAKŞENKAYA APARTMANI 34/6 MESKEN 1774 35 90,00 700,00 1.932,00 25.09.2019 16.03
58 Konak 60
ÖZEL ŞARTLI
KONAK ALİ REİS 806 SOKAK 53 MESKEN 1559 79 50,00 350,00 966,00 25.09.2019 16.06
59 1/64 KONAK HASANHOCA (KONAK) FEVZİPAŞA BULVARI 6/A İŞ YERİ 366 3 41,00 3.500,00 9.660,00 25.09.2019 16.09
60 1/67 KONAK HASANHOCA (KONAK) FEVZİPAŞA BULVARI 1 İŞ YERİ 366 3 26,70 2.300,00 6.348,00 25.09.2019 16.12
61 1/103
ÖZEL ŞARTLI
KONAK GÜNEŞLİ 528/1 SOKAK
SABİTBEY CAMİİ
CAMİİ TUVALETİ 6902 1 20,00 70,00 193,20 25.09.2019 16.15
62 2/9 KONAK FAİKPAŞA (ETİLER) ANAFARTALAR CADDESİ 854 İŞ YERİ 1533 11 89,25 6.515,00 17.981,40 25.09.2019 16.18
63 3/13 KONAK HACIMAHMUT (KONAK) 848 SOKAK 73 İŞ YERİ 180 28 16,00 630,00 1.738,80 25.09.2019 16.21
64 4/68
ÖZEL ŞARTLI
KONAK SALHANE (AKIN SİMAV) MİTHATPAŞA CADDESİ BULUTOĞLU APARTMANI 325 KAT:2 D:2 MESKEN 680 14 68,50 500,00 1.380,00 25.09.2019 16.24
65 5/22 KONAK BALLIKUYU (ALTAY) 743 SOKAK 49 ARSA 450 5 23,00 30,00 82,80 25.09.2019 16.27
66 5/79 KONAK ALİ REİS 982 SOKAK 24 MESKEN 1564 1 50,00 150,00 414,00 25.09.2019 16.30
67 6/8
ÖZEL ŞARTLI
KONAK ŞEYH TİKLİK SOKAK
MUMYAKMAZ HACI VELİ CAMİİ
2 CAMİİ TUVALETİ 1540 26 15,00 100,00 276,00 25.09.2019 16.33
68 6/13
ÖZEL ŞARTLI
KONAK ESNAFŞEYH (KONAK) 850 SOKAK
SALEPÇİOĞLU CAMİİ
CAMİİ TUVALETİ 185 11 50,00 1.000,00 2.760,00 25.09.2019 16.36
69 6/77 KONAK HATUNİYE (NAMAZGAH) MEZARLIKBAŞI MEVKİİ ÇANKAYA 10 NOLU OTOPARK D/107 İŞ YERİ, DEPO 7341 1 43,96 460,00 1.269,60 25.09.2019 16.39
70 7/46 KONAK HASANHOCA (KONAK) 871 SOKAK KIZLARAĞASI HANI 121 İŞ YERİ 337 25-13 27,00 2.300,00 6.348,00 25.09.2019 16.42
71 7/1-38 KONAK AKDENİZ 1335 SOKAK
MİMAR KEMALETTİN CADDESİ
SERBÖLÜK MEHMET İŞ HANI
13/Z-3 İŞ YERİ 956 18 66,25 1.100,00 3.036,00 25.09.2019 16.45
72 7/1-44 KONAK AKDENİZ 1335 SOKAK
MİMAR KEMALETTİN CADDESİ
SERBÖLÜK MEHMET İŞ HANI
13/104 İŞ YERİ 956 18 61,18 600,00 1.656,00 25.09.2019 16.48
73 7/1-52 KONAK AKDENİZ 1335 SOKAK
MİMAR KEMALETTİN CADDESİ
SERBÖLÜK MEHMET İŞ HANI
13/304 İŞ YERİ 956 18 61,18 600,00 1.656,00 25.09.2019 16.51
74 7/1-89 KONAK ESNAFŞEYH (KONAK) 850 SOKAK
DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CADDESİ KARABURUNLU HACI İBRAHİM AĞA VAKIF İŞ HANI
56/107 İŞ YERİ 186 14 26,70 415,00 1.145,40 25.09.2019 16.54
75 7/1-93 KONAK ESNAFŞEYH (KONAK) 850 SOKAK
DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CADDESİ KARABURUNLU HACI İBRAHİM AĞA VAKIF İŞ HANI
56/204 İŞ YERİ 186 14 15,64 290,00 800,40 25.09.2019 16.57
76 7/1-94 KONAK ESNAFŞEYH (KONAK) 850 SOKAK
DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CADDESİ KARABURUNLU HACI İBRAHİM AĞA VAKIF İŞ HANI
56/205 İŞ YERİ 186 14 24,38 250,00 690,00 25.09.2019 17.00
77 7/1-101 KONAK HASANHOCA (KONAK) 871 SOKAK KIZLARAĞASI HANI 17/A İŞ YERİ 337 212 3,80 3.000,00 8.280,00 25.09.2019 17.03
78 7/1-102 KONAK HASANHOCA (KONAK) 871 SOKAK KIZLARAĞASI HANI 68 İŞ YERİ 337 213 17,44 3.375,00 9.315,00 25.09.2019 17.06
79 7/2-76 KONAK 3. SULTANİYE (DUATEPE) 604 SOKAK EŞREFPAŞA CADDESİ ARSA 62 5 149,00 270,00 745,20 25.09.2019 17.09
80 8/14 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/P07 İŞ YERİ 187 73 9,31 275,00 759,00 25.09.2019 17.12
81 8/43 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/P34 İŞ YERİ 187 73 50,45 5.000,00 13.800,00 25.09.2019 17.15
82 8/75-76 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/129-130 İŞ YERİ 187 73 35,22 850,00 2.346,00 25.09.2019 17.18
83 9/1 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/301 İŞ YERİ 187 73 36,51 580,00 1.600,80 25.09.2019 17.21
84 9/25 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/412 İŞ YERİ 187 73 33,02 475,00 1.311,00 25.09.2019 17.24
85 9/27 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/501 İŞ YERİ 187 73 36,51 500,00 1.380,00 25.09.2019 17.27
86 9/39 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/513 İŞ YERİ 187 73 31,99 580,00 1.600,80 25.09.2019 17.30
87 9/41 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/602 İŞ YERİ 187 73 52,10 630,00 1.738,80 26.09.2019 13.15
88 9/42 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/603 İŞ YERİ 187 73 89,39 500,00 1.380,00 26.09.2019 13.18
89 9/45 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/606 İŞ YERİ 187 73 57,23 625,00 1.725,00 26.09.2019 13.21
90 9/47 KONAK AHMETAĞA (KONAK) ANAFARTALAR CADDESİ SALEPÇİOĞLU İŞ HANI 96/608 İŞ YERİ 187 73 44,97 400,00 1.104,00 26.09.2019 13.24
91 9/75
ÖZEL ŞARTLI
KONAK AHMETAĞA (KONAK) 873 SOKAK BAŞDURAK CAMİİ ALTI 113C İŞ YERİ 242 22 12,18 2.850,00 7.866,00 26.09.2019 13.27
92 9/81
ÖZEL ŞARTLI
KONAK AHMETAĞA (KONAK) 870 SOKAK BAŞDURAK CAMİİ ALTI 11D İŞ YERİ 242 28 13,58 1.900,00 5.244,00 26.09.2019 13.30
93 9/87
ÖZEL ŞARTLI
KONAK AHMETAĞA (KONAK) 863 SOKAK BAŞDURAK CAMİİ ALTI Z/4 İŞ YERİ 242 9-10 14,72 750,00 2.070,00 26.09.2019 13.33
94 9/88
ÖZEL ŞARTLI
KONAK AHMETAĞA (KONAK) 863-870 SOKAK BAŞDURAK CAMİİ ALTI Z/8 İŞ YERİ 242 16 13,57 1.000,00 2.760,00 26.09.2019 13.36
95 M102 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/Z-14 İŞ YERİ 178 94 10,00 490,00 1.352,40 26.09.2019 13.39
96 M104 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/202 İŞ YERİ 178 94 27,00 320,00 883,20 26.09.2019 13.42
97 M117 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/306 İŞ YERİ 178 94 60,00 790,00 2.180,40 26.09.2019 13.45
98 M121 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/310 İŞ YERİ 178 94 20,00 730,00 2.014,80 26.09.2019 13.48
99 M122 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/311 İŞ YERİ 178 94 17,00 290,00 800,40 26.09.2019 13.51
100 M123 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/312 İŞ YERİ 178 94 13,20 290,00 800,40 26.09.2019 13.54
101 M127 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/401 İŞ YERİ 178 94 38,70 360,00 993,60 26.09.2019 13.57
102 M137 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/411 İŞ YERİ 178 94 15,00 230,00 634,80 26.09.2019 14.00
103 M138 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOKAK KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/412 İŞ YERİ 178 94 13,20 250,00 690,00 26.09.2019 14.03
104 Menderes 5 MENDERES MENDERES (CUMAOVASI) CUMAOVASI MEVKİİ TARLA 2068 15 23680,97 1.600,00 4.416,00 26.09.2019 14.06
105 13/27 MENDERES KÜNER KÖY İÇİ (KÜNER) SOKAK DEPO 0 (175) 350 (4) 28,00 50,00 138,00 26.09.2019 14.09
106 21/3 ÖDEMİŞ MEŞRUTİYET İSMET PAŞA CAD.HÜRRİYET MEYDANI 46 İŞ YERİ 195 3 14,00 570,00 1.573,20 26.09.2019 14.12
107 21/4 ÖDEMİŞ MEŞRUTİYET İSMET PAŞA CAD.HÜRRİYET MEYDANI 46/1 İŞ YERİ 195 4 12,00 570,00 1.573,20 26.09.2019 14.15
108 21/5 ÖDEMİŞ MEŞRUTİYET İSMET PAŞA CAD.HÜRRİYET MEYDANI 48 İŞ YERİ 195 5 16,00 650,00 1.794,00 26.09.2019 14.18
109 22/88 ÖDEMİŞ MEŞRUTİYET HACI ABDİ AĞA (ATİLLA) SOKAK 2/D DEPO 195 2 41,80 250,00 690,00 26.09.2019 14.21
110 22/90-91 ÖDEMİŞ MEŞRUTİYET ATİLLA SOKAK 1/A-1/B DEPO 195 2 28,00 570,00 1.573,20 26.09.2019 14.24
111 23/69
ÖZEL ŞARTLI
ÖDEMİŞ BADEMLİ KÖY İÇİ SOKAK 53/F İŞ YERİ 0 3737 17,00 130,00 358,80 26.09.2019 14.27
112 24/70 ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ BAYRAMKIRI MEVKİİ ZEYTİNLİK 0 740 30570,00 1.500,00 4.140,00 26.09.2019 14.30
113 24/80 ÖDEMİŞ ZEYTİNLİK KÖY CİVARI MEVKİİ ZEYTİNLİK 0 706 2300,00 370,00 1.021,20 26.09.2019 14.33
114 Seferihisar 1 SEFERİHİSAR TURABİYE (CAMİKEBİR) NECAT HEPKON CADDESİ 29 KAT:1,2,3,4 BİNA/ EĞİTİM MERKEZİ, SAĞLIK MERKEZİ,
İŞ MERKEZİ
3118 26 930,00 2.500,00 6.900,00 26.09.2019 14.36
115 15/97 SEFERİHİSAR BEYLER KAVAKÇAYI MEVKİİ ZEYTİNLİK 154 70 4000,00 75,00 207,00 26.09.2019 14.39
116 13/35
ÖZEL ŞARTLI
SELÇUK SELÇUK (İSABEY) KÖYİÇİ (2040) SOKAK İSA BEY CAMİİ ALTI 36/6 İŞ YERİ 266 1 5,29 150,00 414,00 26.09.2019 14.42
117 13/36
ÖZEL ŞARTLI
SELÇUK SELÇUK (İSABEY) KÖYİÇİ (2040) SOKAK İSA BEY CAMİİ ALTI 36/7 İŞ YERİ 266 1 5,29 150,00 414,00 26.09.2019 14.45
118 13/37
ÖZEL ŞARTLI
SELÇUK SELÇUK (İSABEY) KÖYİÇİ (2040) SOKAK İSA BEY CAMİİ ALTI 36/8 İŞ YERİ 266 1 5,29 150,00 414,00 26.09.2019 14.48
119 19/19
ÖZEL ŞARTLI
TİRE YENİ PABUÇCULAR SOKAK 18 İŞ YERİ 114 9 11,05 400,00 1.104,00 26.09.2019 14.51
120 19/73 TİRE KAPLAN KAYRAKLIK MEVKİİ ZEYTİNLİK 144 279 3694,37 110,00 303,60 26.09.2019 14.54
121 20/39 TİRE DUATEPE MAHALLE İÇİ SOKAK ZEYTİNLİK 804 3 444,00 40,00 110,40 26.09.2019 14.57
122 20/1-58 TİRE CUMHURİYET (FATİH) MELİSA SOKAK ÇENGELALANI MEVKİİ 4B BLOK KAT:2 D:6 MESKEN 1463 5 138,00 1.000,00 2.760,00 26.09.2019 15.00
123 20/1-61 TİRE CUMHURİYET (FATİH) VAKIF SOKAK ÇENGELALANI MEVKİİ 2C BLOK D:2 MESKEN 1465 2 107,00 690,00 1.904,40 26.09.2019 15.03
124 20/1-71 TİRE CUMHURİYET (FATİH) VAKIF SOKAK ÇENGELALANI MEVKİİ 2C BLOK KAT:3 D:13 MESKEN 1465 2 131,00 690,00 1.904,40 26.09.2019 15.06
125 13/1 URLA İSKELE LİMAN SOKAK İSKELE CİVARI MEVKİİ ARSA 1309 4 202,00 300,00 828,00 26.09.2019 15.09
126 Ahmetli 1 AHMETLİ ALTIEYLÜL ÇINAR SOKAK 3 BİNA/ EĞİTİM MERKEZİ, SAĞLIK MERKEZİ, YAŞLI BAKIM MERKEZİ, REHABİLİTASYON MERKEZİ 0 2848 1752,00 2.000,00 5.520,00 26.09.2019 15.12
127 Alaşehir 2 ALAŞEHİR YENİMAHALLE EMRE (SOKULLU MEHMET) SK. HİLALDI MEVKİİ DEPO 680 1 159,00 100,00 276,00 26.09.2019 15.15
128 Alaşehir 3 ALAŞEHİR YENİMAHALLE EMRE (SOKULLU MEHMET) SOKAK HİLALDI MEVKİİ BİNA/ EĞİTİM MERKEZİ, SAĞLIK MERKEZİ, İŞ MERKEZİ 679 2 500,00 700,00 1.932,00 26.09.2019 15.18
129 Alaşehir 4 ALAŞEHİR BEŞEYLÜL KURTULUŞ CADDESİ 139 BİNA/ YURT, OKUL, EĞİTİM TESİSİ 344 25 1355,00 14.000,00 38.640,00 26.09.2019 15.21
130 Kurşunlu Han 2 ALAŞEHİR SOĞUKSU ABDİL TURAN CAD. KURŞUNLU HAN 2 İŞ YERİ 223 1 12,66 300,00 828,00 26.09.2019 15.24
131 Kurşunlu Han 12 ALAŞEHİR SOĞUKSU ABDİL TURAN CAD. KURŞUNLU HAN 12 İŞ YERİ 223 1 14,34 300,00 828,00 26.09.2019 15.27
132 Kurşunlu Han 14 ALAŞEHİR SOĞUKSU ABDİL TURAN CAD. KURŞUNLU HAN 14 İŞ YERİ 223 1 16,15 300,00 828,00 26.09.2019 15.30
133 Demirci 2 DEMİRCİ ÇAMLICA ÇAKALALANI MEVKİİ TARLA 459 33 23883,00 200,00 552,00 26.09.2019 15.33
134 Salihli 4 SALİHLİ YILMAZ GARİPLER MEZARLIĞI MEVKİİ TARLA 0 1193 26055,00 900,00 2.484,00 26.09.2019 15.36
135 Saruhanlı 15 SARUHANLI BÜYÜKBELEN TURBAŞ YAYLASI MEVKİİ OTLAKİYE, TARLA 0 2803 6500,00 60,00 165,60 26.09.2019 15.39
136 Saruhanlı 17 SARUHANLI BÜYÜKBELEN KIZILGERİ MEVKİİ BAĞ VE TARLA 0 244 27500,00 800,00 2.208,00 26.09.2019 15.42
137 Selendi 1 SELENDİ ESKİCAMİ (KARŞIOVA) ŞEHİT ER KEMAL DAVULCU CADDESİ 38 BİNA/ İŞ MERKEZİ, EĞİTİM MERKEZİ, SAĞLIK MERKEZİ 257 12 557,00 3.640,00 10.046,40 26.09.2019 15.45
138 Şehzadeler 1 ŞEHZADELER YARHASANLAR 2305 SOKAK 14 BİNA/ EĞİTİM MERKEZİ, YURT 1945 13 457,00 7.100,00 19.596,00 26.09.2019 15.48
139 Şehzadeler 18 ŞEHZADELER TUNCA İZMİR CADDESİ 105 KAT:1 D:2 MESKEN 458 23 70,00 900,00 2.484,00 26.09.2019 15.51
140 Şehzadeler 22 ŞEHZADELER İBRAHİM ÇELEBİ ERLER CADDESİ 65 KAT:1 D:3 MESKEN 857 107 85,00 620,00 1.711,20 26.09.2019 15.54
141 25/89 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR M.KEMALPAŞA CAD.VAKIFİŞHANI 205-B İŞ YERİ 416 7 33,00 625,00 1.725,00 26.09.2019 15.57
142 26/4 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR M.KEMALPAŞA CAD.VAKIFİŞHANI 406 İŞ YERİ 416 7 33,00 725,00 2.001,00 26.09.2019 16.00
143 26/8 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR M.KEMALPAŞA CAD.VAKIFİŞHANI 403 İŞ YERİ 416 7 46,00 688,00 1.898,88 26.09.2019 16.03
144 26/20 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR M.KEMALPAŞA CAD.VAKIFİŞHANI 609 İŞ YERİ 416 7 25,00 500,00 1.380,00 26.09.2019 16.06
145 26/22 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR M.KEMALPAŞA CAD.VAKIFİŞHANI 607 İŞ YERİ 416 7 33,00 594,00 1.639,44 26.09.2019 16.09
146 26/25 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR M.KEMALPAŞA CAD.VAKIFİŞHANI 604 İŞ YERİ 416 7 57,00 675,00 1.863,00 26.09.2019 16.12
147 27/64
ÖZEL ŞARTLI
ŞEHZADELER SARUHAN MURAT CADDESİ MURADİYE CAMİİ 83 CAMİİ TUVALETİ 402 5 30,00 200,00 552,00 26.09.2019 16.15
148 27/66
ÖZEL ŞARTLI
ŞEHZADELER SAKARYA TARIM (1103) SOKAK HÜSREV AĞA CAMİİ AVLUSU 2 CAMİİ TUVALETİ 440 1 10,00 300,00 828,00 26.09.2019 16.18
149 Turgutlu 1 TURGUTLU 5. MINTIKA (ERGENEKON) FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 5 VİLLA, EĞİTİM MERKEZİ, İŞ MERKEZİ,
SAĞLIK MERKEZİ
1743 22 358,00 2.000,00 5.520,00 26.09.2019 16.21
150 Yunusemre 13
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE YAĞCILAR BAĞLAR YERİ MEVKİİ EV VE BAHÇESİ/ BAHÇELİ VİLLA, KAMP ALANI, YAŞLI BAKIM EVİ 0 887 286,00 1.200,00 3.312,00 26.09.2019 16.24
151 M-215/1
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 215/1 MESKEN 1733 13 40,00 1.340,00 3.698,40 26.09.2019 16.27
152 M-215/2
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 215/2 MESKEN 1733 13 40,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.30
153 M-215/4
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 215/4 MESKEN 1733 13 46,50 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.33
154 M-215/5
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 215/5 MESKEN 1733 13 46,50 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.36
155 M-215/6
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 215/6 MESKEN 1733 13 40,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.39
156 M-215/7
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 215/7 MESKEN 1733 13 40,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.42
157 M-215/8
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 215/8 MESKEN 1733 13 40,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.45
158 M-215/9
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 215/9 MESKEN 1733 13 46,50 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.48
159 M-215/10
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 215/10 MESKEN 1733 13 46,50 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.51
160 M-217/1
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 217/1 İŞ YERİ 1733 12 45,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.54
161 M-217/2
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 217/2 İŞ YERİ 1733 12 48,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 16.57
162 M-217/3
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 217/3 İŞ YERİ 1733 12 45,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 17.00
163 M-217/4
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 217/4 İŞ YERİ 1733 12 53,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 17.03
164 M-217/6
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 217/6 İŞ YERİ 1733 12 45,00 1.160,00 3.201,60 26.09.2019 17.06
165 M-217/8
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 217/8 İŞ YERİ 1733 12 45,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 17.09
166 M-217/9
ÖZEL ŞARTLI
YUNUSEMRE KEÇİLİKÖY MİMAR SİNAN BULVARI 217/9 İŞ YERİ 1733 12 45,00 720,00 1.987,20 26.09.2019 17.12
SÖZLEŞME SÜRESİ: TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2020 TARİHİNE KADARDIR. ANCAK İHALE UHDESİNDE KALAN KATILIMCININ TALEBİ OLMASI HALİNDE VAKIFLAR KANUNU 20. MADDE GEREĞİNCE 3 YILA KADAR HER YIL KANUNİ ARTIŞLAR YAPILMAK KAYDIYLA SÖZLEŞME YAPILABİLECEKTİR.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
1- İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 25.09.2019 Çarşamba ve 26.09.2019 Perşembe günleri yukarıda yazılı saatlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecektir.
2- İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evraklarını en geç 24.09.2019 Salı günü saat 17.30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Oda No:35) teslim etmesi gerekmektedir. Posta, telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. Başvuruların bizzat ilgilisi tarafından yapılması gerekmektedir.
3- Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.
4- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vb. giderleri kiracıya aittir. Bunların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup stopajdan muaftır. Ancak akar numarası "M" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlardır ve stopaja tabiidir.
5- İHALEMİZE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER;
a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi, banka dekontu; b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, banka dekontu;
c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, banka dekontu;d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, banka dekontu;e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu;
f-) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaat edecekler, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.),
g-)Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
6- Artırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki şartları, kira sözleşmesine konulmuş şartlan okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.
7- İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, pul, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.
8- Geçiçi, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin,
Vakıf Katılım Bankası Konak Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR260021000000104803500002 (Teminatlar Vakıf Katılım Bankası Çankaya ve Karabağlar şubesinden de masrafsız olarak yatırılabilecektir.) veya
Vakıflar Bankası İzmir Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR770001500158007292418107 (Teminatlar Türkiye'deki tüm Vakıfbank şubelerinden masrafsız olarak yatırılabilecektir.) hesaplara yatırılması, teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. (Yatırılacak teminat miktarı Geçici ve Ek Teminat miktarının TOPLAMı olan %23'üdür.) (Dekontta kiralık taşınmazın "Akar No-Mahalle-Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi/kurum adı" belirtilmelidir.)
9- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu GEÇİCİ ve EK TEMİNAT İdare bütçesine gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
10- Açık teklif suretiyle yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 15 gün içinde -14 Ekim 2019 Pazartesi günü- Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesi ile www.sahibinden.com/İzmirVakıflarBölgeMüdürlüğü sitelerinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca idareden bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır.
11- Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. (Geçici ve ek teminat, abone olunduktan sonra iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.
12- İhale listesindeki taşınmazın her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi vermesi gerekmektedir.
13- İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir.
14- Zeytinlik vasıflı taşınmazlarda ara ziraati yapılamaz.
15- İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 3 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.
16- Tuvalet vasıflı taşınmazları kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Camii tuvaletleri sabah ezanıyla birlikte açılacak yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Kiracı bay-bayan helaları kiralama özel şartnamesinde bahsi geçen tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.
17- Açık depo vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdarenin yazılı izni ile çevresi tel örgüyle kapatılabilir.
18- İhale listesinde bulunan SALEPÇİOĞLU VAKIF İŞ HANI (187 ada 73 parsel) ve SERBÖLÜK MEHMET VAKIF İŞ HANI (956 ada 18 parsel) ile ilgili Bölge Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca fenni kontroller devam ettiğinden güçlendirme vb. gerektiğinin tespiti halinde İdaremiz yatırım programına alınması söz konusu olup taşınmazlar yatırım kararı alındığında bu kararın kiracıya bildirilmesine müteakip en geç 3 ay içinde taşınmaz boş olarak İdareye teslim edileceği kiracısı tarafından peşinen kabul edilmiştir.
19- Listenin 12 ve 13. sıralarında bulunan taşınmazlar onarım şartlı olup sözleşme ile birlikte ilgili kurumlara ve İdaremize müracaatlarına müteakip yapılıp onarımının ilgilisince yapılması gerekmektedir. Taşınmazların onarımları için ilgili kurumlardan yazılı izin almak kiracının sorumluluğundadır. Bu sebeplerle kira bedelleri makul seviyelerde tutulmuştur. (Akar No 13/73, 13/74)
20- Listenin 14. sırasında bulunan taşınmaz kadastro yenileme çalışması görmüş olup 15140 m² olan taşınmaz 14925,81 m² olmuştur. Kadastro davaları devam etmektedir. (Akar No 13/89)
21- Listenin 18. sırasında bulunan taşınmaz kadastro yenileme çalışması görmüş olup 11280 m² olan taşınmaz 10184,38 m² olmuştur. Kadastro davaları devam etmektedir. (Akar No 14/51)
22- Listenin 19. ve 20. sıralarında bulunan taşınmazlar sit alanında kaldığından taşınmazlar üzerinde izinsiz herhangi bir kazı çalışması ve kalıcı yapı yapılamaz. Tarımsal faaliyetlerde bulunulamaz, ağaç dikimi yapılamaz. İzinsiz iş ve işlemlerin yapıldığının tespiti halinde 2863 sayılı kanun çerçevesinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacak sözleşmesi fesh edilecektir. (Akar No 14/102, 14/103)
23- Listenin 21. sırasında bulunan taşınmaz kadastro yenileme çalışması görmüş olup 15200 m² olan taşınmaz 14670,23 m² olmuştur. Kadastro davaları devam etmektedir. (Akar No 15/82)
24- Listenin 56. sırasında bulunan taşınmazın elektrik tesisatında sorun mevcuttur. İdaremizden ve ilgili kurumlardan yazılı izin almak şartıyla tüm tamir ve tadilat kiracıya aittir. (Akar No Konak 53)
25- Listenin 58. sırasında bulunan taşınmaz zemin katta bulunmakta olup banyo, mutfak tezgahı, çeşmesi bulunmamaktadır. (Konak 60)
26- Listenin 64. sırasında bulunan taşınmazın ıslak mahallerinin (tuvalet ve banyo) tavanlarının yeni tadil ve tamirat olmasına rağmen boyalarının kabardığı ve dökülmeler olduğu tespit edilmiş olup gerekli yazışmalar yapılmıştır. Taşınmaz mevcut haliyle ihale edilecek olup yapılacak yazılı izinler alınmak şartıyla tüm tamir ve tadilat kiracıya aittir. (Akar No 4/68)
27- Listenin 91, 92, 93 ve 94. sıralarında bulunan taşınmaz takı, gümüş, bujiteri, otantik, yöresel ürün üretimi ve tanıtımı; sahaf; geleneksel el sanatları belgeli sanatçılara üretim, tanıtım ve satış yeri olarak kiraya verilecektir. (Akar No: 9/75, 9/81, 9/87, 9/88)
28- Listenin 111. sırasında bulunan taşınmaz tarihi eser ve ahşap olması sebebiyle yanıcı madde içerebilecek iş kollarına uygun değildir. (Akar No 23/69)
29- Listenin 116, 117 ve 118. sıralarında bulunan taşınmazlar tarihi nitelikteki İsa Bey Camiinin bitişiğinde olduğundan taşınmazda yerel el ürünleri, kitap satışı, zanaat, sanat faaliyetleriyle uğraşabilecek; eğitim,sosyal ve kültürel amaçlı dernek/vakıf bürosu vb. şeklinde kullanılabilecektir. Kiralayan sayılan iş kolları dışında herhangi başka bir faaliyet gösteremez ve taşınmazın alanı dışına taşarak kapı önünü vb. kullanamaz. (Akar No 13/35, 13/36, 13/37)
30- Listenin 119. sırasında bulunan taşınmaz eski eser tescilli olup taşınmazda yapılacak tamirat ve tadilatlar için ilgili kurumlardan yazılı izin almak kiracıya aittir. Ayrıca aydınlatma sistemlerine herhangi bir müdahalede bulunulamaz ve taşınmazın dış cephesinde bulunan pergolalar ve ferforjelere askı ipi ve branda bağlanamayacaktır. (Akar No 19/19)
31- Listenin 150. sırasında bulunan taşınmazın 1/7 hissesi İdaremize aittir. (Akar No Yunusemre 13)
32- Listenin 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ve 166. sıralarında bulunan taşınmazlara toplu bir şekilde başvuru olması halinde kamu yararı gözetilerek bağımsız bölümlere yapılan ayrı başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak toplu başvuru olmaması halinde bağımsız bölümlere yapılan tek başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
33- Vakıf Taşınmazları Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinden ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/İhaleİlanları ve www.sahibinden.com/İzmirVakıflarBölgeMüdürlüğü internet sayfalarından. İdareden (0232) 441 52 92 numaralı telefon, (0232) 446 55 19 nolu fax ve izmir@vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir.
34- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR.