Yazdır

T.C.
KARAİSALI
İCRA DAİRESİ

2019/36 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, 152 Parsel, GÜVENÇ Mahalle/Köy, KEMER Mevkii, Taşınmaz imar planı dışında Tarla vasfında, içerisinde yaklaşık 2-3 yaşlarında 2.340 adet nar ağacı bulunmakta olup, borçlu hissesi TAM orandadır (1/1)
Adresi : Adana ili Karaisalı ilçesi Güvenç Mahallesi Kemer mevkii
Yüzölçümü : 27.900 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İMAR DIŞI TARLA VASFINDADIR.
Kıymeti : 228.915,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Beyan kısmında: 3402 Sayılı Kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 23/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 18/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, 153 Parsel, GÜVENÇ Mahalle/Köy, KEMER Mevkii, Taşınmaz imar planı dışında Tarla vasfında, içerisinde 2-3 yaşlarında 1.490 adet nar ağacı mevcut olup, borçlu hissesi TAM (1/1) oranındadır.
Adresi : Adana ili Karaisalı ilçesi Güvenç Mahallesi Kemer mevkii
Yüzölçümü : 17.750 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İMAR PLANI DIŞINDA TARLA VASFINDADIR
Kıymeti : 145.688,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Beyan Kısmında: 3402 Sayılı Kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir
1. Satış Günü : 23/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 18/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililer yönünden Satış İlanı tebliğ yerine geçecektir. 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/36 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.