Yazdır
ALANYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Alanya'da 2007 m2 tarla icradan satılıktır

ALANYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095103
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : MAHMUTSEYDİ MAH. / ALANYA
: 2007
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/51959 ESAS
Muhammen Bedeli
:
72,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.01.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
20.02.2020 14:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİ
2019/51959 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: TAPU KAYDI:Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutseydi Köyü, Taşdibi Mevkii, 335 Ada, (55) Numaralı Parselde Kayıtlı ‘2.007,64m²’ Alanlı Ve ‘Tarla’ Vasıflı Taşınmaz olup borçlu adına Tam Hisse ile kayıtlıdır BULUNDUĞU YER: tapu bilgileri belirtilen 335 ada (55) numaralı parselin; Güneyi 335 Ada 59 Ve 62 Nolu Parseller, Kuzeyi 335 Ada 15 Ve 51 Nolu Parseller, Doğusu 335 Ada 57 Ve 58 Nolu Parseller ve Batısı 335 Ada 52 Ve 54 Nolu Parseller ile çevrilidir.taşınmazın bulunduğu parselin kuş uçuşu takribi; 25 mt. doğusunda ‘Taşıt Sokak/Hacıkerimler Taşdibi Yolu’, 150mt. güney doğusunda ‘Mahmutseydi Mahallesi Taşdibi Camii’, 5 km. kuzey-doğusunda ‘Mahmutseydi Mahallesi Hamdullah Emin Paşa Orta Okulu’, 10km. güneyinde ‘Alanya Marina’, 12 km. güney-batısında ‘Ak Deniz’, 12 km. güney-doğusunda ‘Alanya Şehir Merkezi/Mola Kavşağı’, 15 km. güney-doğusunda ‘ALKÜ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’, 18 km. güney-doğusunda ‘Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ ve 52 km. güney-doğusunda ‘ALANYA-Gzp Hava Limanı’ bulunmakta olup, parsel Mahmutseydi mahalle merkezinden uzak konumdadır. taşınmazın bulunduğu parsel; elektrik, su, ptt ve belediye hizmetleri gibi her türlü hizmetten yararlanabilecek konumda olup, parselde alt yapı,yol, gürültü ve hava kirliliği olmayıp yaylacılık ve tarım fonksiyonlu ile gelişmekte olan bir bölgededir.Yüz Ölçümü: 2.007,64 m²Adresi: Mahmutseydi mahallesi, Taşdibi mevkii, Taşıt Sokak(Hacıkerimler-taşdibi yolu), Taşdibi camii 150 mt. kuzeyi ve Taşıt sokak 25 mt. batısı–ALANYA/Antalya İmar Durumu: Antalya İli, Alanya ilçesi, Mahmutseydi mahallesi, Taşdibi mevkii, 335 ada 55 numaralı parsel; 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı kapsamında kalmamakta olup, parsel kadastrol parseldir. HÂLİHAZIR DURUMU: Mahmutseydi Köyü yerleşim alanında, kısmen meskûn mahalde yer almakta ve Taşdibi mevkiinde bulunmakta olup, parselin yola cephesi yoktur ve parsele komşu parsel üzerinden geçilerek ulaşım sağlanmaktadır ve parselin hâlihazırda kendi yolu yoktur. Parselin imar ihyası kısmen yapılmış ve parselde basit teraslama yapılmıştır. Parsel doğudan batıya doğru takribi %25-30 eğimli olup, parsel üzerinde zeytin, nar, incir, vb… az sayıda bakımsız meyve ağaçları bulunmakta ve parsel sulu tarla niteliğindedir Mahmutseydi-Taşdibi köy yolundan sağlanmaktadır. Yakın çevresinde benzer özellikli, genel olarak tarımsal ve konut amaçlı kullanılan araziler yer almaktadır. Parselin bulunduğu yer düşük ve orta gelir gruplarının genellikle yaz aylarında yayla olarak ikamet ettiği bir bölgedir. Ulaşım özel araçlar ile sağlanabilmektedir. Bölgede kamu hizmetlerinden kısmen(elektrik, yol, su) istifade edilmektedir. Parsel yaylacılık faaliyetleri ile gelişmekte olan bir bölgede, hâkim doğa manzaralı olup gürültü ve hava kirliliğinden uzak bir konumda olup, parsel çok uzaktan kısmen deniz görmektedir.
Kıymeti : 72.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 23/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 20/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/51959 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2019