Yazdır
ALANYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Alanya'da 791 m2 tarla icradan satılıktır (Hisseli satış)

ALANYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093209
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : MAHMUTLAR MAH. / MAHMUTLAR
: 791
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/90576 ESAS
Muhammen Bedeli
:
428,975 TL
Birinci Satış Günü
:
03.02.2020 11:45
İkinci Satış Günü
:
28.02.2020 11:45
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİ
2019/90576 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Tapu kaydı:Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Köyü, Ören ardı Mevkii, 1495 Numaralı Parselde Kayıtlı ‘3.166,60 m²’ Alanlı Ve ‘Ahır Ve Tarla’ Vasıflı Taşınmazın borçlu adına 1.000/4.000 Hissesi satılacaktır. Bulunduğu yer:Parselin; doğusu 1502 nolu parsel, batısı 150 ada 1 nolu parsel ve 1492 nolu parsel, kuzeyi 1493 nolu parsel ve güneyi 150 ada 2 nolu parsel, 1494 ve 1496 nolu parseller ile çevrilidir. Parselin kuş uçuşu takribi; 50 mt. güneyinde ‘Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’, 70 mt. güney-doğusunda ‘Mahmutlar Mahallesi Cumhuriyet Camii’, 200 mt. güney-batısında ‘Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’, 350 mt. güney-doğusunda ‘Antalya-Mersin Karayolu/D-400’, 450 mt. güneyinde ‘Ak Deniz’, 850 mt. kuzey-batısında ‘Mahmutlar 50.yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu’, 1,2 km. batısında ‘Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Lisesi Ve Anadolu Lisesi’, 1,5 km. kuzey-batısında ‘Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu’, 1,8 km. kuzey-batısında ‘Mahmutlar Oktay Cebeci Aile Sağlığı Merkezi’, 2,5 km. güney-batısında ‘Eski Mahmutlar Belediye Hizmet Binası Ve Menderes Bulvarı’, 7 km. kuzey-batısında ‘Alaaddin Keykubat Üniversitesi’, 10 km. kuzey-batısında ‘ALKÜ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’, 13 km. güney-batısında ‘Alanya Şehir Merkezi/Mola Kavşağı’ ve 28 km. güney-doğusunda ‘ALANYA-Gzp Havalimanı’ bulunmakta olup, parsel Mahmutlar mahallesinde oldukça merkezi bir konumdadır.Parsel; elektrik, su, alt yapı, ptt ve belediye hizmetleri gibi her türlü hizmetlerden yararlanmakta olup, parselde gürültü ve hava kirliliği olmayıp konut ve konut ve turizm fonksiyonlu ile gelişen bir bölgededir. Davaya konu taşınmaz ‘Naula Antik kenti’nin hemen güney-batısında kısmen sit alan içerinde bulunmaktadır. Parsel çevresinde benzer özellikli taşınmazlar, sit alanlar, imarlı arsalar, siteler, oteller ve dükkânlar mevcut olup, parselin bulunduğu bölge orta ve üst gelir gruplarının ikamet ettiği bir bölgedir. Parsele ulaşım özel ve kamusal araçlar ile sağlanabilmektedir.Yüz Ölçümü: 3.166,60 m² Ana Taşınmaz Niteliği: Ahır ve Tarla Adresi: Mahmutlar mahallesi, Ören ardı mevkii, Atatürk caddesi, Bina No: 195–ALANYA/Antalya İmar Durumu:1/1000 ölçekli imar uygulama planı kapsamında, parselin batı kısmı ayrık nizam TAKS:0.35 ve KAKS :1.75 emsalle 5 kat konut yapımına müsaadeli olup, parselin doğu kısmı 1.derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır. Hâlihazır durumu: Taşınmaz; üzeri düz, eğimsiz ve imar ihyası yapılmış, suyu bulunan ve açık muz bahçesi olan bir parseldir. Parsel hâlihazırda her ne kadar bir bütün gözükse de imar durumuna göre parselin ortasından 258. Sokak geçmekte olup, parselin doğu kısmı da 1. dereceden arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır. Parselin güney-batı kısmında 1 adet, zemin+1 katlı, üzeri düz teras çatılı, gün ısılı, zemin katı ahşap iç ve dış doğramalı vede dış doğramaları demir parmaklıklı, alt katı ahşap giriş kapılı, üst katı pvc dış doğramalı ve Amerikan panel kapılı, üst kat çelik giriş kapılı, asansörsüz, merdivenleri mozaik kaplamalı ve demir korkuluklu, balkonları mozaik kaplamalı ve demir korkuluklu, ana giriş kapısı demir ferforje doğramalı ve camlı(Bina No:195), zemin ve 1. Katta 1’er adet olmak üzere toplam 2 adet daire/mesken bulunan, dış duvarları sıvalı-boyalı, oldukça eski imalatlara sahip(özellikle zemin katı) ve takribi 100 m² taban alanlı hâlihazırda kullanılmayan metruk 20-30 yıllık yıpranmalı bir bina bulunmaktadır. Ayrıca parsel içerisinde taş yığma yapılı, ahşap dış doğramalı ve demir korkuluklu, düz teras çatılı, takribi 50 m² ve 40-50 yıllık yıpranmalı taban alanlı bir ahır bulunmakta olup, parselin kalan kısmı ise açık muz bahçesi şeklindedir ve muz bahçesi damlama sulama yöntemiyle sulanmakta olup, parsel içerindeki muz fidanları meyve vermiş ve bakımlıdır. Ayrıca parselde muhtelif avokado, narenciye, yenidünya, vb… meyve ağaçları bulunmaktadır.Taşınmazın değeri:Taşınmazın bulunduğu yer, konumu(denize, ana yollara, şehir merkezine uzaklıklar vs…), arsa payı, imar durumu vs. gibi taşınmazın değerine etki eden tüm unsurlar dikkate alındığında;Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi, Ören ardı Mevkii, 1495 nolu parselde bulunan ‘3.166,60 m²’ alanlı ve ‘ahır ve tarla’ vasıflı taşınmazın tüm muhdesatları(çıplak arz+1 adet 2 katlı bina+1 adet ahır+meyve ağaçları) ile birlikte toplam rayiç değeri= 1.715.900,00-TL’dir. Borçlu adına kayıtlı 1.000/4.000 hisse oranı bedeli(1.715.900,00TLX (1.000/4.000)) =428.975,00TL’dir. KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Kültür tabiat varlığıdır şerhi 05/10/2004 yev: 10818 - Korunması gereken taşınmaz kültür varlığıdır
1. Satış Günü : 03/02/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/90576 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2019