Yazdır

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO : 206051207- 2019/37 SATIŞ DOSYASI İLİ: ANTALYA, KORKUTELİ
TAPU KAYDI : Antalya, Korkuteli İlçesi, Leylek Köyü, Kanlı Köprü Mevkii, 289 Parsel, 11.150,00 m2, TAM HİSSE TARLA
İMAR DURUMU : Antalya Korkuteli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli memurdan alınan şifahi bilgiye göre Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Leylek Köyü, Kanlı Köprü Mevkii, 289 nolu parsel 1/100.000 ölçekli nazım imar planında; Tarım alanında kalmaktadır. İmarsızdır. Belediyede taşınmaza ait herhangi bir dosya bulunmamaktadır. Taşınmazın konumu, Korkuteli Kadastro Müdürlüğü, Korkuteli Belediyesindeki imar paftası ve coğrafi bilgi sistemleri ile uyumludur.
YERİ : Kıymet takdirine konu taşınmaz Antalya İli, Korkuteli ilçesi, Leylek Köyü, Kanlı Köprü Mevkii, 289 parsel adresinde yer alan tarladır. Taşınmazın bulunduğu Leylek Köyü, alt gelir grubunun ağırlıklı olarak tarım amaçlı kullandığı bir bölgedir. Bölge genelinde yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 51 km, ilçe merkezine yaklaşık 29 km uzaklıkta yer almaktadır. Parsel doğu yönden kadastral yola diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir.
ÖZELLİKLERİ : Kıymet takdirine konu taşınmaz Antalya İli, Korkuteli ilçesi, Leylek Köyü, Kanlı Köprü Mevkii, 289 parsel adresinde yer alan tarladır. Taşınmazın yüzölçümü 11.150,00 m²’dir. Parsel düz bir topoğrafik yapıya sahip olmakla birlikte altyapı imkânları bulunmamaktadır. Taşınmaza toplu ulaşım imkânları zordur. Etrafında birçok boş ve ekili tarla bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu Leylek Köyü, şehir merkezine oldukça uzak bir bölgedir. Araç ve yaya yoğunluğu çok düşük seviyededir.Taşınmazın arsası belli olmayan geometrik biçimde olup, kuzeyde, batıda ve güneyde komşu parseller ile doğuda ise kadastral yol ile çevrilidir. Hali hazırda parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Tarla üzerinde buğday ekilidir. Tarlanın sınırları belirlenecek şekilde ekildiği tespit edilmiştir.
MUHAMMEN BEDELİ : 110.000,00 TL. (yüzonbinlira)
SATIŞ ŞARTLARI: 30.01.2020 tarihinde; Saat : 10.45-10.50 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 06.02.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Teminat arttırmaya esas rayiç bedelinin her arsa için % 7.5’ udur. ( 8.250,00 TL. )
3-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/37 sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.