Yazdır
ÇİVRİL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli/Çivril'de 373 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇİVRİL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994457
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

ÇİVRİL 30 AĞUSTOS 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2012/185 Esas
Muhammen Bedeli
:
664 TL
Birinci Satış Günü
:
18.06.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
20.08.2019 10:30
Satış Yeri
:
ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ÇİVRİL
İCRA DAİRESİ
2012/185 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Denizli İl, Çivril İlçe, 246 Ada, 1 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, TATKUYUSU Mevkii, Taşınmaz DSİ sulama kanalına zeminde bitişik olduğu ve sulama kanalının tahliye yolu sayesinde ulaşım olanağının mevcut olduğu, taşınmazın yüz ölçüm olarak çok küçük olması nedeniyle tarla vasıflı olmasına karşın hali hazırda tarla olarak kullanılmadığı yol olarak kullanıldığı, sulama kanalına bitişik olması nedeniyle sulama imkanı olan taşınmazın toprak yapısı olarak killi kireçli toprak yapısında küçük ölçekli olmasına rağmen tarla olarak değerlendirilme imkanı mevcuttur.
Yüzölçümü : 77,49 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 275,86 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -


243 ADA 20 PARSEL- 321 ADA 18 PARSEL- 235 ADA 48 PARSEL
Taşınmazların ortak özellikleri:
Taşınmazlar tapu da bağ vasıflı olmasına rağmer hali hazırda tamamının tarla olarak kullanıldığı, topoğrafik olarak %5-8 arasında eğimli, tınlı killi kireçli toprak profilleri ve su tutma kapasiteleri düşük, hafif katşlı geçirgen toprak ve zemin yapısına sahip kuru tarım arazileridir. Kadastral yolu yoktur. 2. sınıf kuru tarım arazileridir.


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl, Çivril İlçe, 235 Ada, 48 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, SAMUT BAĞLAR Mevkii,
Yüzölçümü : 373,49 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 664,81 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl, Çivril İlçe, 269 Ada, 5 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz çevresinde yapılaşmalar vardır. İmar planı harici, kırsal yerleşim alanı dahili, resmi kurum hizmetlerinden faydalanan üzerinde hiçbir muhdesatın olmadığı arsadır.
Yüzölçümü : 192,57 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.925,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -


4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl,Çivril İlçe,243Ada,20Parsel,KOCAYAKA Mah., SAMUT BAĞLAR Mevkii,
Yüzölçümü : 1.829,66 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 3.256,79 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl, Çivril İlçe, 321 Ada, 18 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, SAMUT BAĞLAR
Yüzölçümü : 3.466,03 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 6.169,53 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -


6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl, Çivril İlçe, 263 Ada, 6 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz çevresinde yapılaşmaların gözlemlendiği, imar planı harici, kırsal yerleşim alanı dahili, yol su elektrik ve çevre temizliği gibi resmi kurum hizmetlerinden faydalanan üzerinde mesken ve depo olarak kullanılan toprak örtü, 97.00m² taban alanında iki katlı kerpiç yapılar ile; 23.00m² taban alanında depo olarak kullanılan bir katlı kerpiç yapı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 272,63 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 14.936,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/185 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.