Yazdır

T.C.
ÇİVRİL
İCRA DAİRESİ
2012/185 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Denizli İl, Çivril İlçe, 246 Ada, 1 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, TATKUYUSU Mevkii, Taşınmaz DSİ sulama kanalına zeminde bitişik olduğu ve sulama kanalının tahliye yolu sayesinde ulaşım olanağının mevcut olduğu, taşınmazın yüz ölçüm olarak çok küçük olması nedeniyle tarla vasıflı olmasına karşın hali hazırda tarla olarak kullanılmadığı yol olarak kullanıldığı, sulama kanalına bitişik olması nedeniyle sulama imkanı olan taşınmazın toprak yapısı olarak killi kireçli toprak yapısında küçük ölçekli olmasına rağmen tarla olarak değerlendirilme imkanı mevcuttur.
Yüzölçümü : 77,49 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 275,86 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -


243 ADA 20 PARSEL- 321 ADA 18 PARSEL- 235 ADA 48 PARSEL
Taşınmazların ortak özellikleri:
Taşınmazlar tapu da bağ vasıflı olmasına rağmer hali hazırda tamamının tarla olarak kullanıldığı, topoğrafik olarak %5-8 arasında eğimli, tınlı killi kireçli toprak profilleri ve su tutma kapasiteleri düşük, hafif katşlı geçirgen toprak ve zemin yapısına sahip kuru tarım arazileridir. Kadastral yolu yoktur. 2. sınıf kuru tarım arazileridir.


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl, Çivril İlçe, 235 Ada, 48 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, SAMUT BAĞLAR Mevkii,
Yüzölçümü : 373,49 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 664,81 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl, Çivril İlçe, 269 Ada, 5 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz çevresinde yapılaşmalar vardır. İmar planı harici, kırsal yerleşim alanı dahili, resmi kurum hizmetlerinden faydalanan üzerinde hiçbir muhdesatın olmadığı arsadır.
Yüzölçümü : 192,57 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.925,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -


4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl,Çivril İlçe,243Ada,20Parsel,KOCAYAKA Mah., SAMUT BAĞLAR Mevkii,
Yüzölçümü : 1.829,66 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 3.256,79 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl, Çivril İlçe, 321 Ada, 18 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, SAMUT BAĞLAR
Yüzölçümü : 3.466,03 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 6.169,53 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -


6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Denizli İl, Çivril İlçe, 263 Ada, 6 Parsel, KOCAYAKA Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz çevresinde yapılaşmaların gözlemlendiği, imar planı harici, kırsal yerleşim alanı dahili, yol su elektrik ve çevre temizliği gibi resmi kurum hizmetlerinden faydalanan üzerinde mesken ve depo olarak kullanılan toprak örtü, 97.00m² taban alanında iki katlı kerpiç yapılar ile; 23.00m² taban alanında depo olarak kullanılan bir katlı kerpiç yapı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 272,63 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 14.936,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU -


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/185 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.