Yazdır

T.C.
ÇİVRİL
İCRA DAİRESİ
2018/1467 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Çivril İlçe, 566 Ada, 168 Parsel, ÇITAK Mahalle/Köy, DİLİKLİBÜKÜ Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuda tarla vasıflı olarak kayıtlı olmasına rağmen halihazırda tarla olarak kullanılmadığı, taşınmazın DSİ kurutma kanalına zeminde neredeyse bitişik vaziyette zemini sazlıkla kapalı metruk küçük bir tarım parseli olduğu gözlenmiştir. Kadastral yolu olmadığından ulaşım olanağı çok kısıtlı olan taşınmazın zemini üzerinde gerekli tesviye bakım işleri yapıldığı takdirde rahatlıkla tarımsal faaliyette kullanma imkanının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Meskun mahallere çok uzak konumda olan parselin toprak yapısının alüvyonlu düz taban arazisi niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın tam hissesi satılmakta olup, tapu takyidatları tapu kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 549,08 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 2.196,32 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU ÇİVRİL/DENİZLİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Çivril İlçe, 640 Ada, 17 Parsel, ÇITAK Mahalle/Köy, Akyar Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuya harmen yeri olarak kayıtlı olup, çevresinde meskenler ve tarım yapılarının bulunduğu, yol, su, elektrik ve çevre temizliği gibi resmi kurum hizmetlerinden faydalanan, 117m² taban alanında, ahır, samanlık, depo ve benzeri olarak kullanılan, ahşap çatılı, kiremit örtülü, bir katlı kerpiç yapı ile bu taşınmaz ve komşu taşınmazlar üzerine müştereken yapılmış 220m² taban alanında, mesken olarak kullanılan, bir katlı betonarme yapının, 127m² alanında bölümünün kaldığı tespit edilen imarsız arsadır. Taşınmazın tam hissesi satılmakta olup, tapu takyidatları tapu kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 333,17 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 132.494,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU ÇİVRİL/DENİZLİ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Çivril İlçe, 640 Ada, 20 Parsel, ÇITAK Mahalle/Köy, Harmanyeri Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapuya arsa olarak kayıtlı olup, imar planı dahili, çevresinde, meskenler ve tarım yapılarının olduğu, yol, su, elektrikve çevre temizliği gibi resmi kurum hizmetlerinden faydalanan, üzerinde hiçbir muhdesatın olmadığı gözlenmiştir. Taşınmazın tam hissesi satılmakta olup, tapu takyidatları tapu kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 70,85 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 3.542,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : ÇİVRİL BELEDİYESİ 3. KAT BEKLEME SALONU ÇİVRİL/DENİZLİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1467 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.