Yazdır

T.C.
DÖRTYOL
İCRA DAİRESİ
2019/608 TLMT.
27/06/2019
DÜZELTME İLANI

Satışı yapılacak olan 10.09.219 tarihli 14:30 ve 14:35 saatınde satılacak olan Hatay İli Dörtyol İlçesi Özerli Mah. 162 Ada 45 parsel no 8.487,73 yüzölçümlü taşınmazın Mevkisinin HAMAMCIK olduğu ilan olunur.