Yazdır
GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Gaziantep Yavuzeli'nde 16500 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır (Çoklu satış)

GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117079
Şehir : Gaziantep / Yavuzeli
Semt-Mahalle : SARILAR MAH. / YAVUZELİ
: 16500
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/17 Satış
Muhammen Bedeli
:
576,180 TL
Birinci Satış Günü
:
17.03.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
17.04.2020 14:00
Satış Yeri
:
GAZİANTEP ADLİYE İÇİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 148 Ada, 55 Parsel, SARILAR Mahalle/Köy, adaburun Mevkii, Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Sarılar mah, 148 ada, 55 parselde kayıtlı 16.500,00 m2 alanlı fıstıklık niteliğindeki taşınmaz Gaziantep Yavuzeli - Sarılar asfalt yoluna (900 mt) toprak tarla yolu ile bağlı, ulaşım durumu iyidir, kuş uçuşu sarılar mahallesine yaklaşık 2,5 km, Yavuzeli ilçesine 22 km mesafededir, Killi-tınlı - kırmızı renkli toprak taşsız en az 1-2 m. toprak derinliği olan taşınmaz düz %1-2 eğimlidir, drenaj problemi bulunmamaktadır, Dava konusu taşınmazın imar durumu : Yavuzeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircelik Müdürlüğünün 19.10.2018 tarih ve E.706 sayılı yazısında Belediye sınırları içerisinde olup imar planı bulunmamaktadır denilmektedir, söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen KURU ŞARTLARDA TARIMSAL faaliyet yapılmamaktadır, Keşif günü söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen TARIMSAL faaliyet yapılmaktadır, Keşif günü taşınmaz üzerinde 40-50 yaşları ile 25-30 yaşlarında Antepfıstığı ağaçlarının yetiştirildiği kapama Antep fıstığı bahçesidir, söz konusu taşınmaz kapama antepfıstığı bahçesidir, Antep fıstığı bahçesinin Taşınmazın Yıllık ürün verimi, maliyet ve ürün birim fiyatları dikkate alınarak dava konusu taşınmazın değerlendirilmesi yapılacaktır.
Adresi : Yavuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 16.500 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 576.180,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYE İÇİ MEZAT SALONU - null null / null
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 156 Ada, 78 Parsel, SARILAR Mahalle/Köy, karaelif Mevkii, Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Sarılar mah, 156 ada, 78 parselde kayıtlı 7.500,00 m2 alanlı fıstıklık niteliğindeki taşınmaz Gaziantep Yavuzeli - Sarılar asfalt yoluna 700-800 mt, kuş uçuşu sarılar mahallesine yaklaşık 2,2 km, Yavuzeli ilçesine 22 km mesafededir, Killi-tınlı - kırmızı renkli toprak taşsız en az 1-2 m. toprak derinliği olan taşınmaz düz %1-2 eğimlidir, drenaj problemi bulunmamaktadır, Dava konusu taşınmazın imar durumu : Yavuzeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircelik Müdürlüğünün 19.10.2018 tarih ve E.706 sayılı yazısında Belediye sınırları içerisinde olup imar planı bulunmamaktadır denilmektedir, söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen KURU ŞARTLARDA TARIMSAL faaliyet yapılmamaktadır, Keşif günü söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen TARIMSAL faaliyet yapılmaktadır, Keşif günü taşınmaz üzerinde 40-50 yaşları ile 25-30 yaşlarında Antepfıstığı ağaçlarının yetiştirildiği kapama Antep fıstığı bahçesidir, söz konusu taşınmaz kapama antepfıstığı bahçesidir, Antep fıstığı bahçesinin Taşınmazın Yıllık ürün verimi, maliyet ve ürün birim fiyatları dikkate alınarak dava konusu taşınmazın değerlendirilmesi yapılacaktır.
Adresi : Yavuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 7.500 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 261.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Dosyasındadır
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYE İÇİ MEZAT SALONU - null null / null
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 101 Ada, 25 Parsel, SARILAR Mahalle/Köy, dağdibi Mevkii, Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Sarılar mah., 101 ada, 25 parselde kayıtlı 16.488,00 m2 alanlı Tarla vasıflı taşınmaz, Gaziantep Yavuzeli- Sarılar asfalt yoluna cepheli olup ulaşım durumu çok kolaydır, Kuş uçuşu sarılar mahallesine yaklaşık 4 km, yavuzeli ilçesine 20 km mesafededir, Toprak yapısı killi-tınlı - kırmızı renkli toprak taşsız en az 1-2 m. toprak derinliği olan taşınmaz düz % 1-2 eğimlidir, drenaj problemi bulunmamaktadır, Dava konusu taşınmazın imar durumu : Yavuzeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.10.2018 tarih ve E.706 sayılı yazısında Belediye sınırları içerisinde olup imar planı bulunmamaktadır denilmektedir, söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen kuru şartlarda TARIMSAL faaliyet yapılmaktadır, Taşınmaz kuru tarım arazisi olup tapu kaydında da belirtildiği gibi tarla olarak kullanılmaktadır, keşif günü bakım ve tımarının yapılmış, tohum yatağı hazırlanarak kültür bitkisi tohumunun ekilmiş olduğu görülmüştür, henüz yeşil aksamları çıkmamıştır, Taşınmaza kullanım durumuna göre zira gelir metoduna göre değer takdiri yapılacaktır. Değerlendirme kuruda buğday ve nohut ekim münavebe sistemine göre yapılacaktır
Adresi : Sarılar Mah. 101 Ada, 25 Parsel Yavuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 16.488 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 233.305,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Dosyasındadır / TEİAŞ daimi irtifak hakkı baki kalacak şekilde
satılacaktır.
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYE İÇİ MEZAT SALONU - null null / null
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 145 Ada, 8 Parsel, SARILAR Mahalle/Köy, beşağaç Mevkii, Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Sarılar mah, 145 ada, 8 parselde kayıtlı 26.895,00 m2 alanlı tarla niteliğindeki taşınmaz Gaziantep Yavuzeli - Sarılar asfalt yoluna cepheli olup, ulaşım durumu kolaydır, kuş uçuşu sarılar mahallesine yaklaşık 4 km, Yavuzeli ilçesine 20 km mesafededir, Killi-tınlı - kırmızı renkli toprak taşsız en az 1-2 m. toprak derinliği olan taşınmaz düz %1-2 eğimlidir, drenaj problemi bulunmamaktadır, Dava konusu taşınmazın imar durumu : Yavuzeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircelik Müdürlüğünün 19.10.2018 tarih ve E.706 sayılı yazısında Belediye sınırları içerisinde olup imar planı bulunmamaktadır denilmektedir, söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen TARIMSAL faaliyet yapılmamaktadır, 1. sınıf kuru tarım arazisi olup tapu kaydında da belirtildiği gibi tarla olarak kullanılmaktadır, Keşif günü taşınmaz üzerinde buğday ekili ve başak döneminde olduğu görülmüştür, Taşınmaza kullanım durumuna göre zira gelir metoduna göre değer takdiri yapılacaktır. Değerlendirme kuruda buğday ve nohut ekim münavebe sistemine göre yapılacaktır..
Adresi : Yavuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 26.895 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 380.564,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYE İÇİ MEZAT SALONU - null null / null
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 145 Ada, 1 Parsel, SARILAR Mahalle/Köy, beşağaç Mevkii, Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Sarılar mah, 145 ada, 1 parselde kayıtlı 17.929,00 m2 alanlı tarla niteliğindeki taşınmaz Gaziantep Yavuzeli - Sarılar asfalt yoluna cepheli olup, ulaşım durumu kolaydır, kuş uçuşu sarılar mahallesine yaklaşık 4 km, Yavuzeli ilçesine 20 km mesafededir, Killi-tınlı - kırmızı renkli toprak taşsız en az 1-2 m. toprak derinliği olan taşınmaz düz %1-2 eğimlidir, drenaj problemi bulunmamaktadır, Dava konusu taşınmazın imar durumu : Yavuzeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircelik Müdürlüğünün 19.10.2018 tarih ve E.706 sayılı yazısında Belediye sınırları içerisinde olup imar planı bulunmamaktadır denilmektedir, söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen TARIMSAL faaliyet yapılmamaktadır, 1. sınıf kuru tarım arazisi olup tapu kaydında da belirtildiği gibi tarla olarak kullanılmaktadır, Keşif günü bakım ve tımarının yapılmış tohum yatağı hazırlanarak kültür bitkisi tohumunun ekilmiş olduğu görülmüştür, Henüz yeşil aksamları çıkmamıştır, Taşınmaza kullanım durumuna göre zira gelir metoduna göre değer takdiri yapılacaktır. Değerlendirme kuruda buğday ve nohut ekim münavebe sistemine göre yapılacaktır..
Adresi : Yavuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 17.929 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 253.695,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYE İÇİ MEZAT SALONU - null null / null
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 155 Ada, 17 Parsel, SARILAR Mahalle/Köy, daztepe Mevkii, Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Sarılar mah, 155 ada, 17 parselde kayıtlı 4.500,00 m2 alanlı fıstıklık niteliğindeki taşınmaz Gaziantep Yavuzeli - Sarılar asfalt yoluna doğudan cepheli, ulaşım durumu çok kolaydır, kuş uçuşu sarılar mahallesine yaklaşık 2,8 km, Yavuzeli ilçesine 21 km mesafededir, Killi-tınlı - kırmızı renkli toprak taşsız en az 1-2 m. toprak derinliği olan taşınmaz düz %1-2 eğimlidir, drenaj problemi bulunmamaktadır, Dava konusu taşınmazın imar durumu : Yavuzeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircelik Müdürlüğünün 19.10.2018 tarih ve E.706 sayılı yazısında Belediye sınırları içerisinde olup imar planı bulunmamaktadır denilmektedir, söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen KURU ŞARTLARDA TARIMSAL faaliyet yapılmamaktadır, Keşif günü söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen TARIMSAL faaliyet yapılmaktadır, Keşif günü taşınmaz üzerinde 40-50 yaşları ile 25-30 yaşlarında Antepfıstığı ağaçlarının yetiştirildiği kapama Antep fıstığı bahçesidir, söz konusu taşınmaz kapama antepfıstığı bahçesidir, Antep fıstığı bahçesinin Taşınmazın Yıllık ürün verimi, maliyet ve ürün birim fiyatları dikkate alınarak dava konusu taşınmazın değerlendirilmesi yapılacaktır.
Adresi : Yavuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 4.500 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 172.890,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYE İÇİ MEZAT SALONU - null null / null
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 153 Ada, 43 Parsel, SARILAR Mahalle/Köy, doztepe Mevkii, Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Sarılar mah, 153 ada, 43 parselde kayıtlı 11.500,00 m2 alanlı fıstıklık niteliğindeki taşınmaz Gaziantep Yavuzeli - Rumkale asfalt yoluna güneyden cepheli, ulaşım durumu çok kolaydır, kuş uçuşu sarılar mahallesine yaklaşık 2,7 km, Yavuzeli ilçesine 21 km mesafededir, Killi-tınlı - kırmızı renkli toprak taşsız en az 1-2 m. toprak derinliği olan taşınmaz düz %1-2 eğimlidir, drenaj problemi bulunmamaktadır, Dava konusu taşınmazın imar durumu : Yavuzeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircelik Müdürlüğünün 19.10.2018 tarih ve E.706 sayılı yazısında Belediye sınırları içerisinde olup imar planı bulunmamaktadır denilmektedir, söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen KURU ŞARTLARDA TARIMSAL faaliyet yapılmamaktadır, Keşif günü söz konusu taşınmaz üzerinde fiilen TARIMSAL faaliyet yapılmaktadır, Keşif günü taşınmaz üzerinde 40-50 yaşları ile 25-30 yaşlarında Antepfıstığı ağaçlarının yetiştirildiği kapama Antep fıstığı bahçesidir, söz konusu taşınmaz kapama antepfıstığı bahçesidir, Antep fıstığı bahçesinin Taşınmazın Yıllık ürün verimi, maliyet ve ürün birim fiyatları dikkate alınarak dava konusu taşınmazın değerlendirilmesi yapılacaktır.
Adresi : Yavuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 11.500 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 441.830,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Dosyasındadır
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYE İÇİ MEZAT SALONU - null null / null
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.