Yazdır
GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Germencik/Hıdırbeyli'de tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090750
Şehir : Aydın / Germencik
Semt-Mahalle : HIDIRBEYLİ MAH. / GERMENCİK
: 33916
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/9 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,376,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.02.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
10.03.2020 14:00
Satış Yeri
:
Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

GERMENCİK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi 154 ada 13 parsel Karakuyu Mevkisinde iki yüz on incir ve iki zeytin ağaçlı tarla vasfında kayıtlıdır.Germencik merkeze1000 metre uzaklıkta, Aydın-İzmir karayoluna 200 metre uzaklıkta, Saray Tuğla fabrikasının güney sınırında ulaşımı kolay, sulama imkanı olmayan incir bahçesi ve tarla olarak kullanılan kuru tarım arazisidir. Taşınmazda ortalama % 1-2 düze yakın eğim vardır.Taşınmazın güney kısmında yaklaşık 10 dekar boştur. Taşınmaz üzerinde basit inşaat niteliğinde yapılmış, 75.00m²'lik bağevi-depo olarak kullanılan tek katlı yığma bina bulunmaktadır. Ön kesimde sıvalı, kireç badanalı hayat bölümü bulunan bina sıvasız tuğla duvarlı olup, ahşap kapılı, ahşap pencereli 2 odalı olup, ahşap dilme üzeri yerli kiremit ile örtülüdür. Taşınmazda 30-40 yaşında büyük taca sahip 243 adet incir ağaçlarımevcut olup 33.916,68 m2 yüzölçümün tamamı satılacaktır.

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 1.376.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi 174 ada 7 parsel Hayıtlık Mevkisinde incir bahçesi vasfında kayıtlıdır. Mursallı yerleşim alanına yaklaşık 2000 metre uzaklıkta, ulaşımı kolaydır. İncir bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazda % 1-3 düze yakın eğim vardır. Tınlı toprak yapısındadır yüzölçümü 19.129,95 m2 olup tamamı satılacaktır.

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 478.225,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydında Aydın İl, Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi 214 ada 16 parselÇobankuyu Mevkisinde incir bahçesi vasfında kayıtlıdır.Köy yerleşim alanına yaklaşık 1300 metre uzaklıkta, ulaşımı kolay, sulama imkanı olmayan incir bahçesi ve zeytinlik olarak kullanılan kuru tarım arazisidir. Taşınmazda % 1-3 düze yakın eğim vardır. Kumlu tınlı toprak yapısındadır. Taşınmazda 30-40 yaşında büyük ve orta taca sahip çoğunu incir ve az sayıda zeytin olmak üzere toplam 168 adet ağaçmevcut olup 10660,77 m2 yüzölçümün tamamı satılacaktır.

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 218.400,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Germencik İlçesi, İstiklal Sokak ve tapunun Mesudiye Mahallesi, Ada:103, Parsel:6'da kayıtlı 290.50m2likAvlulu Kargir Ev nitelikli taşınmaz iki sokağa cepheli konumda olup, üzerinde yola cepheli konumda 60.00m²lik, 25 yıllık depo amaçlı, kullanılabilir konumda tek katlı yığma bina bulunmaktadır. Binanın güneyinde iki yola cepheli konumdaki alanda bina yıkılmış durumdadır. İzmir-Aydın Karayoluna 50.-m uzaklıktadır.290,50 m2 yüzölçümün tamamı satılacaktır.

İmar Durumu : 1/1000lik Uygulama imar planı içinde, zemin katı ticari, üst katları konut amaçlı, bitişik nizam 5 katlı imar şartı bulunmaktadır.

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri : Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi 174 ada 8 parsel Hayıtlık Mevkisinde incir bahçesi vasfında kayıtlıdır.Mursallı yerleşim alanına yaklaşık 2000 metre uzaklıkta, ulaşımı kolaydır. Devlet eli ile sulama olmamasına rağmentaşınmazda yer alan artezyenle sulama yapılabilmektedir. İncir bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz ortalama % 2-3 eğime sahiptir. Tınlı toprak yapısındadır. Taşınmazda 30-40 yaşında büyük taca sahip 70 adet incir ağaçları mevcuttur. İncir bahçesi vasfında kayıtlıdır.Taşınmazın tamamının yüzölçümü 7.477,70 m2 olup irtifak hakları da dikkate alınarak tapu kaydındaki gibi satılacaktır.

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 186.925,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Boru hatları ile petrol taşıma A.Ş. lehine 1133.60 m2lik kısmında daimi irtifak hakkı ve Etibank Genel Müdürlüğü lehine 780 m2lik kısmı dahilinde bina veya yangın çıkarabilecek tesis inşa etmemek ve enerji hattına 5 metreden az mesafe bırakacak şekilde ağaç dikmemek üzere irtifat hakkı

1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi 189 ada 51 parsel Kavaklık Mevkisinde zeytinlik vasfında kayıtlıdır.Köy yerleşim alanına kuşbakışı yaklaşık 1500-1700 metre uzaklıkta, ulaşımı kolay, sulama imkanı olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz ortalama % 10-20 değişen eğime sahiptir. Kumlu tınlı toprak yapısındadır. 50-100 yaşlarında 33 adet orta taca sahip zeytin ağaçları vardır. Yüzölçümü 2396,84 m2 olup tamamı satılacaktır.

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 28.885,71 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 15:15 - 15:20 arası

Satış Yeri : Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçesi, Montrö Sokak, No: 6 ve tapunun Mesudiye Mahallesi, Pafta:25, Ada:107, Parsel:6'da kayıtlı 234.70m2 lik -Avlulu Kargir Ev- nitelikli taşınmaz üzerinde yola cepheli konumda, demir doğrama kapı ve pencereli, tuğla duvar üzeri eternit ile örtülü, 30.-m2 lik tuğla duvarlı yazıhane olarak kullanılan boş ve uzun zamandır kullanılmadığı gözlenen bina ile demir doğrama iki kanatlı kapı bulunmaktadır. Arka kesimde profil doğrama üzeri galvanizli saç ile örtülü, önü ve yanı açık saya bulunmaktadır. Germencik kent merkezine giden Kurtuluş caddesine 30.-m uzaklıkta oluşu, çevresinde zemini ticari üst katları konut amaçlı 3 katlı binaların bulunmaktadır.Germencik Belediyesi 1/1000lik Uygulama imar planı içinde, zemin katı ticari, üst katları konut amaçlı, bitişik nizam 5 katlı imar şartı bulunmakta olup 234,70 m2 nin tamamı satılacaktır.

İmar Durumu : Bitişik nizam 5 kat inşaat yapmaya müsaadeli

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi 214 ada 1 parsel Çobankuyu Mevkisinde ?incir bahçesi? vasfında kayıtlıdır. Köy yerleşim alanına yaklaşık 1200 metre uzaklıkta, ulaşımı kolay, sulama imkanı olmayan zeytinlik olarak kullanılan kuru tarım arazisidir. Taşınmazda % 1-2 düze yakın eğim vardır. 50-70 yaşlarında 52 adet büyük taca sahip zeytin ağaçları vardır.Kumlu tınlı toprak yapısında olup3651,07 m2 yüzölçümün tamamı satılacaktır.

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 63.700,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 15:45 - 15:50 arası

Satış Yeri : Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçesi Karaağaçlı Mahallesi 149 ada 1 parselSöğütlü Mevkisinde tarla vasfında kayıtlıdır.Karaağaçlı yerleşim alanına yaklaşık 1500 metre uzaklıkta, ulaşımı kolaydır. Kuzeyinde yer alan sulama kanaletinden sulama yapılabilmektedir. Tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz ortalama % 1 eğime sahiptir. Tınlı toprak yapısında olup 64.238,28 m2 yüzölçümün tamamı satılacaktır.

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 1.700.701,05 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 16:00 - 16:05 arası

Satış Yeri : Germencik Belediye Binası içi Konferans Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/11/2019