Yazdır

T.C.
BULANCAK İCRA DAİRESİ
2018/405 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bulancak Damudere Köyü 108 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz 3887,26 m2 fındık bahçesi vasfındaki taşınmaz borçluya aittir.Eğimi % 40 konumu yamaçtır. Toprak yapısı killi tınlıdır.Taşınmazın yola cephesi yoktur.Fındık bahçesi eski dikim olup verim çağı bakımından eksiliş dönemindedir.Dekardan 110 kg ürün kaldırabilir.Değer takdiri tarımsal gelir yöntemine göre yapılacaktır.Fındığın ortalama birim fiyatı esas alınmıştır. Serbes piyasa fındık alım fiyatı göz önünde tutulup 13,59 TL/Kg değerlendirilmiştir.Arazinin ortalama fındık verimi 110 Kg/Da alınmış ulaşım durumu dikkate alınarak gider miktarı brüt gelirin % 50'si olarak alınmıştır.Taşınmazın bulunduğu yer mevkii toprak ve topoğrafik yapısı,verimi,yol ve ulaşım durumu ,geliri bölgenin sosyo ekonomik durumu mahalli rayiç bölge ve taşınmaz özellikleri gibi kriterler göz önünde bulundurularak kapitalizazyon faiz oranı 0,05 alınmıştır.Ortalama verim 110 Kg/Da Birim Fiyat 13,59 Tl/Kg Gayri Safi Gelir 1494,90 TL/Kg Üretim gideri 747,45 TL Net Gelir 747,45 TL Arazinin kıymeti ise Yıllı Zirai Net Geliir/ Kapitalizasyon faiz oranı = 747,45/0,05 = 14949 TL/ Da 1 m2 değeri 14949 TL/m2/1000 m 2 = 14,95 TL Bölgede toprağın kıt olması ve toprağa bağlılık taşınmazın değerinde %30 objektif değer artışı olmuştur.Bu durumda taşınmazın değeri T D. 14,95/m2 +14,95/m2*30/100 = 19,43 TL / m2 Toplam değer = 3887,26 m2 *19,43 TL/m2 = 75529,46 TL


Yüzölçümü: 3.887,26 m2
Kıymeti : 75.529,46 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz ,ipotek
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 17/01/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Bulancak Belediyesi Belediye Meclis Salonu


Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/405 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.