Yazdır

T.C.

KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ
2019/518 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılacak 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

İzmir Kemalpaşa İlçe,Halilbeyli mah Armutarası mevkii 301 Parsel, 9.400 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın tam payı satılacaktır. Kıymeti 658.000,00 TL ve KDV %18'dir. Çevresi tel ile çevrilidir, demir kapılıdır, her hangi bir tarımsal faliyet yoktur, taşınmazın kadastral yolu, elektirik ve suyu yoktur. Kaydındaki şerhler kaydındaki gibidir. Halilbeyli merkeze yaklaşık 650 m. mesafededir.


1. Satış Günü : 02/12/2019 günü 09:30 - 09:40 arası

2. Satış Günü : 08/01/2020 günü 09:30 - 09:40 arası

Satış Yeri: Eski belediye cad. No. 4 üst kat giriş holü Kemalpaşa İzmir


2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir Kemalpaşa İlçe, Gökçeyurt mah. Asfaltaltı mevkii 102 Ada, 45 Parsel, 9.851m2 tarla vasıflı taşınmazın tam payı satılacaktır. Kıymeti 443.299,05 TL ve KDV %18'dir. Keşif günü itibariyle üzerinde buğday ekilidir. taşınmazın etrafı tel çit ile çevrilidir. kadastral yolu vardır.Kaydındaki şerhler kaydındaki gibidir. Gökçeyurt merkeze yaklaşık 1 km mesafededir.


1. Satış Günü : 02/12/2019 günü 09:55 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 08/01/2020 günü 09:55 - 10:05 arası

Satış Yeri : Eski belediye cad. No.4 üst kat giriş holü Kemalpaşa İzmir


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. 1. artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. 1.artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 1.artırmadan sonraki beşinci günden, 2.artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edecekler, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermelidir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 10 gün süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, (ÖTV), 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (irtifak hakkı sahipleri dahil) gayrimenkul üzerindeki haklarını dayanak belgeler ile (15) gün içinde bildirmeleri lazımdır; yoksa hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen sürede ödenmezse İİK 133. madde gereği ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hüküm gerekmeksizin tahsil olunacak, bu öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren dairede açık olup isteyen alıcıya örneği gönderilebilir.

6- Satışa katılanların şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ilanın tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreste bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur 03/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.