Yazdır

T.C.
MENEMEN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menemen İlçe, 1008 Parsel, EMİRALEM Mahalle/Köy, KÜÇÜKAZMAK Mevkii, Taputa bağ vasfında olan taşınmaz üzerinde 1 adet depo niteliğinde yığma yapı ve ağaçlar ile seralar mevcuttur.Yapının dış sıvası ve boyası olmayıp kısmen kullanılmış malzemeler ile inşa edilmiş olup çatısı eternit ile örtülüdür.Basit tarzda olan depo niteliğindeki yığma yapının oturma alanı yaklaşık 25,00 m² dır. Söz konusu parsel dikdörtgene yakın şekilde olup, topoğrafik durumu düzdür. Parselde seralar bulunmaktadır. 7.896,00 m² yüzölçümündeki arazide yapılan ölçümlerde 1.750,00 m² sabit ve yüksek sera, 2.000,00 m² alçak seranın olduğu ancak seraların%85 yıpranmalı olduğu kanaatine varılmıştır.Ayrıca zeminde bulunan artezyen için yapılan araştırmada artezyenin 70 metre derinliğinde 10,5 beygir gücünde, 3? borulu ve aboneliğinin olduğu anlaşılmıştır. Taşınmaz üzerinde 6 üzüm, 1 er adet limon, ceviz, ayva. Erik ve 2 adet dut ağacı bulunmaktadır. Arazinin mahallinde yapılan incelemede toprak yapısının milli-tınlı bünyede, düz taşsız sulanabilir, derin profilli, tuzluluk-alkalilik-drenaj problemi olmayan tarim arazisi niteliğinde olduğu hali hazırda bir kısmında meyve ağacı dikili bir kısmında seraların ve bağ evi ile depo olarak kullanılan yapının bulunduğu, bir kısmının ise sürülü vaziyette boş durumda bulunduğu ancak, yörede yetiştiriciliği yapılan her türlü tarla (hububat, pamuk, bostan, domates, yem) bitkileri ile bahçe (çilek, sebze, yeşillik vb. ) bitkileri tarımına ve 2. Ürün yetiştiriciliğine müsait olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Emiralem Küçükazmak Mevki, 1008 Parsel Menemen / İZMİR
Yüzölçümü : 7.896 m2 (Tam Hisse)
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kalmaktadır, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planında tarım alanı, taşkına maruz alan ve Büyükova koruma alanı sınırı içinde kalmaktadır
Kıymeti : 568.838,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesinin T.Vakıflar Bankası Menemen Şubesi TR120001500158007309264297 iban nolu [Hesap Adı: Menemen (Sulh Hukuk Mahk.) Satış Memurluğu] hesaba yatırmaları yada satış sırasında nakit TL olarak bulundurmaları veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.