Yazdır
KAMAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kaman/Karakaya köyünde 120m² arsa mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

KAMAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023558
Şehir : Kırşehir / Kaman
Semt-Mahalle : KARAKAYA KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 120
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 11.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KAMAN SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2019/8 Satış
Muhammen Bedeli
:
5,007 TL
Birinci Satış Günü
:
20.08.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
17.09.2019 10:00
Satış Yeri
:
HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KAMAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Köyiçi Mev. 152 Ada 1 Parsel 120,71 m2. Arsa-garaj-depo-Ağaçlar Kıymeti :5.007,10 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Çorak Mev. 112 Ada 22 Parsel 29156,58 m2.Tarla Kıymeti :175.179,48 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Kuruöz Mev. 115 Ada 130 Parsel 91373,87 m2.Tarla Kıymeti : 548.243,22 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Çorak Mev. 112 Ada 56 Parsel 13523,27 m2. Tarla Kıymeti :81.140,22 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Çokumtaş M. 127 Ada 17 Parsel 62091,40 m2. Tarla Kıymeti : 372.548,40 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Çokumtaş Mev.126 Ada 43 Parsel 2657,90 m2. Tarla Kıymeti :15.947,40 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Çokumtaş Mev.127 Ada 12 Parsel 32561,56 m2. Tarla Kıymeti : 195.363,36 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Akkaş Mev.103 Ada 7 Parsel 25675,02 m2 Tarla Kıymeti : 154.050,12 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Kuruöz Mev.115 Ada 131 Parsel 59759,29 m2. Tarla Kıymeti :358.555,74 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Killik Mev. 135 Ada 103 Parsel 25585,58 m2.Tarla Kıymeti : 155.151,48 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Köyönü Mev. 117 Ada 53 Parsel 918,57 m2. Arsa Kıymeti :5.511,42 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Öz Mev. 137 Ada 16 Parsel 8068,45 m2. Tarla Kıymeti : 48.410,70 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:55 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:55 - 11:00 arası
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Köyiçi Mev. 168 Ada 3 Parsel 1081,71 m2.Arsa Kıymeti :10.817,10 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Akkaş Mev. 110 Ada 12 Parsel 49015,87 m2. Tarla Kıymeti :294.095,22 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 11:05 - 11:10 arası
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Akkaş Mev.102 Ada 5 Parsel 8114,33 m2. Tarla Kıymeti : 48.685,98 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Çokumtaş Mev. 127 Ada 5 Parsel 5449,48 m2.Tarla Kıymeti :32.696,88 TL
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir-Kaman-Karakaya k.Köyiçi Mev. 202 Ada 1 Parsel 908,11 m2. Arsa Kıymeti : 5.448,66 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere catını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.