Yazdır
EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Lalapaşa Kalkansöğüt Köyünde tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119812
Şehir : Edirne / Lalapaşa
Semt-Mahalle : KALKANSÖĞÜT KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 6722
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE HABER 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/38 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
23,529 TL
Birinci Satış Günü
:
15.04.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
11.05.2020 10:00
Satış Yeri
:
Edirne Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Merkez/EDİRNE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. EDİRNE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesince satılmasına karar verilen Edirne ili Lalapaşa İlçesi Kalkansöğüt Köyü hudutlarında Necmiye Öztürk, Züleyha Tunç, Necmi Öztürk, Neçmeddin Öztürk'e ait taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
1-Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 115 Ada, 28 Parsel, Kalkansöğüt Köy, Gökçeşme Mevki,
Yüz ölçümü : 6.722,60 m2
Kıymeti : 23.529,10 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 116 Ada, 27 Parsel, Kalkansöğüt Köy, ERİK ÇAYIRI Mevki,
Yüz ölçümü : 27.588,37 m2
Kıymeti : 137.941,85 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:15 - 10:25 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 115 Ada, 24 Parsel, Kalkansöğüt Köy, Kapaklıkaya Mevki,
Yüz ölçümü : 6.306,07 m2
Kıymeti : 22.071,25 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 115 Ada, 106 Parsel, Kalkansöğüt Köy, Karaağaçlık Mevki,
Yüz ölçümü : 7.427,11 m2
Kıymeti : 33.422,00 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:45 - 10:55 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 115 Ada, 3 Parsel, Kalkansöğüt Köy, Gökçeşme Mevki
Yüz ölçümü : 30.614,36 m2
Kıymeti : 107.150,26 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 109 Ada, 5 Parsel, KALKANSÖĞÜT Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevki, ANA TAŞ.NİTELİK: KAGİR EV, AHIR, GARAJ VE BAHÇESİ, BİLİRKİŞİ RAPORLARI : Taşınmaz üzerinde 1 adet 21 yaşlarında 300,00 TL değerinde dut ağacı vardır. 150,00 m2 büyüklüğünde, tek katlı, çatılı, sıvasız ahır olarak kullanılan kagir yapı, 45,00 m2 büyüklüğünde tek katlı, çatılı, sıvasız, garaj ve depo olarak kullanılan kagir yapı, 50,00 m2 büyüklüğünde sac çatılı, ahşap ağıl olarak kullanılan yapı bulunmaktadır.
Yüz ölçümü : 4.117,17 m2
Kıymeti : 107.454,39 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 11:15 - 11:25 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 117 Ada, 32 Parsel, Kalkansöğüt Köy, BAĞLIK Mevki,
Yüz ölçümü : 5.197,79 m2
Kıymeti : 20.791,16 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 115 Ada, 165 Parsel, Kalkansöğüt Köy, Hacılar Deresi Mevki,
Yüz ölçümü : 6.424,67 m2
Kıymeti : 19.274,01 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 11:45 - 11:55 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 115 Ada, 96 Parsel, Kalkansöğüt Köy, Karaağaçlık Mevki,
Yüz ölçümü : 13.221,37 m2
Kıymeti : 59.496,17 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 12:00 - 12:10 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 117 Ada, 234 Parsel, KALKANSÖĞÜT Köy, MEZRA Mevki,
Yüz ölçümü : 45.136,46 m2
Kıymeti : 225.682,30 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 12:15 - 12:25 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 12:15 - 12:25 arası
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 116 Ada, 23 Parsel, Kalkansöğüt Köy, ERİK ÇAYIRI Mevki,
Yüz ölçümü : 6.380,51 m2
Kıymeti : 19.141,53 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 13:00 - 13:10 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 13:00 - 13:10 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 115 Ada, 79 Parsel, Kalkansöğüt Köy, Boğazlar Mevki,
Yüz ölçümü : 16.072,51 m2
Kıymeti : 56.253,79 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 13:15 - 13:25 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 13:15 - 13:25 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 117 Ada, 159 Parsel, Kalkansöğüt Köy, HİSARLIK Mevki,
Yüz ölçümü : 13.162,35 m2
Kıymeti : 46.068,23 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 13:30 - 13:40 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 116 Ada, 50 Parsel, KALKANSÖĞÜT Köy, Erik Çayırı Mevki,
Yüz ölçümü : 8.103,15 m2
Kıymeti : 32.412,60 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 13:45 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 13:45 - 13:55 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 117 Ada, 17 Parsel, KALKANSÖĞÜT Köy, BAĞLIK Mevki,
Yüz ölçümü : 2.285,65 m2
Kıymeti : 9.142,60 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 111 Ada, 6 Parsel, Kalkansöğüt Köy, KÖY İÇİ Mevki, ANA TAŞ.NİTELİK: BAHÇE
Yüz ölçümü : 1.632,02 m2
Kıymeti : 8.160,10 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:15 - 14:25 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 115 Ada, 29 Parsel, Kalkansöğüt Köy, Kapaklıkaya Mevki,
Yüz ölçümü : 4.867,37 m2
Kıymeti : 17.035,80 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 117 Ada, 144 Parsel, KALKANSÖĞÜT Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevki, ANA TAŞ.NİTELİK: KAVAKLIK
Yüz ölçümü : 130,22 m2
Kıymeti : 130,22 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:45 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:45 - 14:55 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 117 Ada, 74 Parsel, Kalkansöğüt Köy, Bağlık Mevki,
Yüz ölçümü : 4.363,91 m2
Kıymeti : 17.455,64 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Lalapaşa İlçe, 109 Ada, 1 Parsel, KALKANSÖĞÜT Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevki, ANA TAŞ.NİTELİK: KAGİR EV VE ARSASI, BİLİRKİŞİ RAPORLARI ZİRAAT : TAŞINMAZ ÜZERİNDE 1 ADET CEVİZ AĞACI 6 YAŞINDA 170,00 TL, 1 ADET AYVA AĞACI 6 YAŞINDA 100,00 TL DEĞERİNDEDİR. İNŞAAT BİLİRKİŞİSİ: 85,00 m2 BÜYÜKLÜĞÜNDE, TEK KATLI, ÇATILI, SIVALI MESKEN OLARAK KULLANILAN KAGİR YAPI BULUNMAKTADIR.
Yüz ölçümü : 1.182,79 m2
Kıymeti : 62.027,43 TL
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 15:15 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 15:15 - 15:25 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÜM TAŞINMAZLARA AİT: KDV, TAPU KAYDI ŞERHLERİ VE SATIŞ YERİ BİLGİLERİ
Not: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18 nolu taşınmazlar tarla vasfında olup, kuru tarım arazisidir.
KDV Oranları : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
Satış Yerleri : Edirne Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Merkez/EDİRNE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/38 Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.13/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.