Yazdır

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


1- Mülkiyeti Belediyemize ait 29 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.
2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmaz Özellikleri:

Sıra No Mahalle Mevkii Ada / Parsel Yüzölçüm
(m2)
Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 AHİEVREN KÖY İÇİ 101/70 196,15 AVLULU EV 18.000,00 540,00 06.11.2019 09:00
2 AHİEVREN KÖY İÇİ 104/11 535,79 ARSA 72.000,00 2.160,00 06.11.2019 09:10
3 ALAYBEY ŞEMSİYE BUZALIĞI 187 10600 TARLA 162.000,00 4.860,00 06.11.2019 09:20
4 BAYRAMTEPE AŞAĞI OVA 117/64 16807,98 TARLA 79.500,00 2.385,00 06.11.2019 09:30
5 DANİŞMENT EĞREK TARLA 1142 35425 TARLA 220.500,00 6.615,00 06.11.2019 09:40
6 DOLU KARAPELİK 781 14000 TARLA 126.000,00 3.780,00 06.11.2019 09:50
7 DOLU ARNAVUT KAYNAĞI 780 14250 TARLA 128.500,00 3.855,00 06.11.2019 10:00
8 GÖNENCE KUMARTAŞ 975 6700 ÇAYIR 47.000,00 1.410,00 06.11.2019 10:10
9 HACISUNGUR KARAPINAR 123/8 13523,58 TARLA 94.500,00 2.835,00 06.11.2019 10:20
10 HACISUNGUR MARMARA 139/2 27787,82 TARLA 432.000,00 12.960,00 06.11.2019 10:30
11 HALİÇ ÇÜRTLEN 512 14100 TARLA 139.500,00 4.185,00 06.11.2019 10:40
12 HEREKE AT ÇAYIRI 125/20 79566,57 TARLA 787.500,00 23.625,00 06.11.2019 10:50
13 İBRİBEY ÇAMURLU OVASI 123 8850 ÇAYIR 64.000,00 1.920,00 06.11.2019 11:00
14 İBRİBEY AHLAT TARLA 562 9900 TARLA 66.000,00 1.980,00 06.11.2019 11:10
15 İBRİBEY ÇAMURLU OVASI 110 15450 ÇAYIR 171.000,00 5.130,00 06.11.2019 11:20
16 KARACAGÜR TAŞLIOVA 687 11100 TARLA 81.000,00 2.430,00 06.11.2019 11:30
17 KARAMURAT BAŞAĞIL 181 40700 TARLA 315.000,00 9.450,00 06.11.2019 11:40
18 KİREMİTLİK DERİNÇATAK 195 14900 TARLA 108.000,00 3.240,00 06.11.2019 11:50
19 KOZYÖRÜK KARAPINAR 1177 18500 TARLA 175.500,00 5.265,00 06.11.2019 13:00
20 KÜRTÜLLÜ SARMISAKLIÇEŞME 132/9 37294,89 TARLA 495.000,00 14.850,00 06.11.2019 13:10
21 SARNIÇ KOLAĞIL 727 25720 TARLA 369.000,00 11.070,00 06.11.2019 13:20
22 SIRTBEY ÇORAKLAR 754 36700 TARLA 189.000,00 5.670,00 06.11.2019 13:30
23 ŞARKÖY-BEYOĞLU BALKAN 153/3 19871,76 TARLA 99.000,00 2.970,00 06.11.2019 13:40
24 ŞAHİN YERLİ KALDIRIM 653 29100 TARLA 391.500,00 11.745,00 06.11.2019 13:50
25 VAKIFİĞDEMİR KÖY CİVARI 550 2600 TARLA 19.000,00 570,00 06.11.2019 14:00
26 VAKIFİĞDEMİR SAZAN DERESİ 678 20150 TARLA 234.000,00 7.020,00 06.11.2019 14:10
27 VAKIFİĞDEMİR KOCA TARLA 676 11400 TARLA 135.000,00 4.050,00 06.11.2019 14:20
28 YAYLAGÖNE HEMİT HUDUDU 3403 31900 TARLA 315.000,00 9.450,00 06.11.2019 14:30
29 YÖRÜK ARAP OVASI 545 15750 TARLA 126.000,00 3.780,00 06.11.2019 14:40


6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 05.11.2019 Salı Günü saat 17:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)
-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
İlan olunur.