Yazdır

T.C.
AKHİSAR
İCRA DAİRESİ
2019/67 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

A-) SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Dağdere köyü, 3881 parselde kayıtlı, 3.200,00 m² yüzölçümlü, tarla ana taşınmaz nitelikli olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tapuda tarla vasfında olup tınlı toprak yapısındadır. Taşınmaz hali hazırda her ne kadar tapuda vasfı tarla olsa da maden ocağı işletmesi sonucu bir kısmı maden kullanım alanına girmiş tarla özelliğini kaybetmiş diğer alan kullanılmayan kırık arazi yapısı oluşmuş tarım dışı arazi konumundadır. Taşınmazın yolu mevcut olmayıp yerleşim birimine uzaktır. Taşınmazda borçlunun hissesi tamdır.
Kıymeti : 3.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı şerhler.
1. Satış Günü : 19/11/2019 günü 09:00 - 09:05 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 09:00 - 09:05 arası
Satış Yeri : Akhisar Adliyesi Zemin Kat Kantin Önü Akhisar/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Dağdere köyü, 3883 parselde kayıtlı, 9.200,00 m² yüzölçümlü, tarla ana taşınmaz nitelikli olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tapuda tarla vasfında olup tınlı toprak yapısındadır. Taşınmaz hali hazırda her ne kadar tapuda vasfı tarla olsa da maden ocağı işletmesi sonucu bir kısmı maden kullanım alanına girmiş tarla özelliğini kaybetmiş diğer alan kullanılmayan kırık arazi yapısı oluşmuş tarım dışı arazi konumundadır. Taşınmazın yolu mevcut olmayıp yerleşim birimine uzaktır. Taşınmazda borçlunun hissesi tamdır.
Kıymeti : 9.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı şerhler.
1. Satış Günü : 19/11/2019 günü 09:10 - 09:15 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 09:10 - 09:15 arası
Satış Yeri : Akhisar Adliyesi Zemin Kat Kantin Önü Akhisar/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Dağdere köyü, 3917 parselde kayıtlı, 4.900,00 m² yüzölçümlü, tarla ana taşınmaz nitelikli olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tapuda tarla vasıfnıda olup tınlı toprak yapısındadır. Taşınmaz hali hazırda her ne kadar tapuda vasfı vasfı tarla olsa da maden ocağı işletmesi sonucu bir kısmı maden kullanım alanına girmiş tarla özelliğini kaybetmiş diğer alan kullanılmayan kırık arazi yapısı oluşmuş tarım dışı arazi konumundadır. Taşınmazın yolu mevcut olmayıp yerleşim birimine uzaktır. Taşınmazda borçlunun hissesi tamdır.
Kıymeti : 4.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı şerhler.
1. Satış Günü : 19/11/2019 günü 09:20 - 09:25 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 09:20 - 09:25 arası
Satış Yeri : Akhisar Adliyesi Zemin Kat Kantin Önü Akhisar/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B-) SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/67 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK.nun 127.maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan, mernis adresi de olmayan Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 04/10/2019
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.