Yazdır

T.C.MERSİN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Mersin ili Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi 111 ada 13 parsel numaralı taşınmazdır. Taşınmaz Karacailyas Mahallesi merkezinden 1.8 km kuzey doğusunda bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu alan ve çevresi tamamen tarımsal amaçlı kullanılan tarla nektarin ve portakal bahçeleri ile çevrilidir. Taşınmaz halen kapama portakal bahçesi olarak kullanılmakta olup içerisinde 24,00 m2 zemin oturumlu bahçe evi bulunmaktadır. Taşınmaz Akdeniz Belediyesi sınıları içerisinde kalmakta olup 1/1000 ölçekli imar planı dışındadır. Taşınmazın bulunduğu alan Karacailyas - Demirhisar Mahalle yolunun doğusunda kalmakta olup taşınmaza ulaşım imkanı ancak Demirhisar Mahallesinde giden toplu taşıma araçlarnın geçtiği güzergahtan yaya olarak mümkün olup özel araçlarla da ulaşımı sağlanmaktadır. Taşınmaz bu hali ile satılacaktır.
Adresi : Karacailyas MahallesiAkdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 15.389,05 m2
Arsa Payı : Kaydındaki gibidir
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 769.452,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 06/12/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 31/12/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/10/2019
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.