Yazdır

T.C.MUT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :-Mersin İli Mut İlçesi Kürkçü Mahallesi 112 ada 467 parsel numaralı taşınmaz Tarla vasfı ile tescilli olup, yüzölçümü 13.804,08 m2 dir .Dava konusu taşınmazın toprak yapısı çakıllı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %7-8 civarındadır.Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur.Taşınmaz sulanabilme imkanına sahip olup fiilen sulanmamaktadır. Taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz yerleşim alam dışında yer almaktadır.Dava konusu taşınmaz mahalle yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahip olup fiilen sulanmamaktadır. Taşınmaza ulaşabilmek için yol bulunmaktadır. Taşınmaz içme suyu elektrik gibi alt yapı unsurlarına sahip değildir. Taşınmaz İmar planı dışımda yer almakta olup Belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Taşınmaz Kürkçü Mahallesine yaklaşık 1400 m uzaklıktadır.Taşınmazın bütün özellikleri göz önüne alınarak rayiç değerlere göre yapılan piyasa araştırmasına göre Dava konusu taşınmazın 1 m2 alanımın değeri 5,00 TL olarak belirlenmiştir.Taşınmazın toplam toprak değeri 69.020,40 TL olarak belirlenmiştir
Yüz ölçümü : 13.804,08 m2
İmar Durumu : Taşınmaz İmar Planı Dışındadır
Kıymeti : 69.020,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mut Belediye Başkanlığı Nikah Salonu Mut/MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masraflar alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64' e karşılık gelmektedir.