Yazdır
VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vakfıkebir Soğuksu Mahallesi'nde fındık bahçesi icradan satılıktır (çoklu satış)

VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130738
Şehir : Trabzon / Vakfıkebir
Semt-Mahalle : SOĞUKSU MAH. / VAKFIKEBİR
: 2284
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜKLİMAN POSTASI 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/825 ESAS
Muhammen Bedeli
:
72,215 TL
Birinci Satış Günü
:
07.04.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
04.05.2020 14:00
Satış Yeri
:
Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

2018/825 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, Soğuksu Mahallesi Bektaşlı Mevkii 126 Ada, 8 Parsel. Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hakim ürün fındıktır. %25-35 arasında meyillidir. Erozyon tehlikesi yoktur.
Adresi : Soğuksu Mah. Bektaşlı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 2.284,72 m2
Kıymeti : 72.215,55 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2.fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir Soğuksu Mahallesi Bektaşlı Mevkii , 126 Ada, 10 Parsel. Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hakim ürün fındıktır. %25-35 arasında meyillidir. Erozyon tehlikesi yoktur.
Adresi : Soğuksu Mah. Bektaşlı Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 3.386,88 m2
Kıymeti : 84.475,98 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı kanunun 22 maddesinin a bendi uygulamasına tabidir
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir Soğuksu Mahallesi İslamoğluyeri mevkii 126 Ada, 12 Parsel.Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Hakim ürün fındıktır. Halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %25-35 meyillidir. Erozyon tehlikesi yoktur. Yol, su elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin arazi değeri 340.705,72TL olaras hesaplanmıştır. Parsel üzerinde bir adet yapı bulunmakta olup yapı taş duvar örülerek taşıyıcı duvarlar oluşturulmuş, duvarların bir kısmı ahşap malzeme örülerek inşa edilmiştir. Yaklaşık 50-60 yıllık bir yapıdır. Çatısı sac kaplıdır. Kapı ve pencereleri eskimiş durumdadır. Taban alanı 50m² olarak ölçülmüştür. Yıpranma payı %80 olarak değerlendirilmiş olan bu yapının değeri 8000TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Soğuksu Mah. İslamğlu yeri Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 17.825,77m2
Kıymeti : 348.705,72 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı yasanın 22 maddesinin a bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir , Çarşı Mahallesi Tonya yolu altı mevkii 288 Ada, 2 Parsel, Dördüncü kat 4 nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapuda çatı katlı mesken olarak kayıtlıdır. Vakfıkebir ilçesi pazaryeri mevkiinde bulunmakdır Eski Tonya yoluna 60mt, yeni Tonya yoluna 170mt mesafededir. Vakfıkebir ilçe merkezine kaymakamlığa , belediyeye , pazara , resmi kurumlara ortalama 250m mesafededir. Bağımsız bölümün bulunduğu bina zemin kat +4 normal kattan oluşmaktadır. Bağımsız bölüm 4. kattadır alanı 130m² olarak ölçülmüştür. 3 oda , 1 salon, 1 wc ve 1 banyodan oluşmaktadır. Batı yöne bakan balkonu bulunmaktadır. Islak mahaller ve mutfağın zemini seramik kaplıdır. Koridor kısımları mermer kaplıdır. Odalar laminat döşemedir. Mutfak dolası ve mermer tezgah mevcuttur. Pencereler PVC ısıcamlıdır. Kat kaloriferli katı yakıtlı kalorifer ile ısınmaktadır. Asansörü mevcuttur. Oda kapıları ahşaptır. Binanın iç merdivenleri henüz kaplanmamıştır. Tüm iç imalatlar yenilenmiştir. Dairenin yıpranma oranı %15 olarak takdir edilmiştir. Alınan ek bilirkişi raporunda satışa konu 4 nolu bağımsız bölümün içerisinde üst kata salondan çıkılabilmesi için merdiven çizimi yapıldığı, ancak binada böyle bir uygulama yapılmadığı tespit edilmiştir. 4 nolu bağımsız bölümün üst kısmında başka bir bağımsız bölüm oluşturulmuştur. Yeni bağımsız bölüm alt kattaki salon kısmının üstündedir. Yeni oluşturulan bağımsız bölüme bağımsız bölüm içinden erişim bulunmamaktadır. Diğer bağımsız bölümlere erişim olduğu gibi merdivene kapı açılmaktadır. Üst katta oluşturulan bağımsız bölümün yanında asansör kulesi ve teras bulunmaktadır. Bu bölüm 35m² olup toplamda satışa konu taşınmaz 158m² olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Çarşı Mah. Sedef Sokak No:15 Kat:4 Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 158m²( bilirkişi raporuna göre)
Arsa Payı : 16/64
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 232.737,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 4 nolu odunluk eklentisidir.
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir/Trabzon

Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/825 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/02/2020

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.