Yazdır
BALIKESİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif cinslerde büyükbaş hayvan icradan satılıktır (çoklu satış)

BALIKESİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097708
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA BÖLGE 09.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/393 talimat
Muhammen Bedeli
:
6,000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.01.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
06.02.2020 10:00
Satış Yeri
:
KÖYLÜ KÖY MAHALLESİ NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BALIKESİR
3. İCRA DAİRESİ


2019/393 TLMT.


TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 05/12/2019
1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAHALLESİ NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 6.000,00 1 %8 1 Adet MENKUL 2685522 KÜPE NUMARALI HOLŞTAİN CİNSİ DİŞİ SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH.NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
2 6.000,00 1 %8 1 Adet MENKUL 2690195 KÜPE NUMARALI HOLŞTAİN CİNSİ DİŞİ SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH.NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
3 5.000,00 1 %8 1 Adet MENKUL 2814188 KÜPE NUMARALI MONTOFON CİNSİ DİŞİ SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
4 5.000,00 1 %8 1 Adet MENKUL 2959016 KÜPE NUMARALI SİMENTAL CİNSİ DİŞİ SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
5 5.000,00 1 %8 1 Adet MENKUL 2959017 KÜPE NUMARALI SİMENTAL CİNSİ DİŞİ SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
6 5.000,00 1 %8 1 Adet MENKUL 3115744 KÜPE NUMARALI SİMENTAL CİNSİ DİŞİ SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
7 2.500,00 1 %8 1 Adet MENKUL3231046 KÜPE NUMARALI HOLŞTAİN CİNSİ ERKEK SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
8 3.500,00 1 %8 1 Adet MENKUL 3231047 KÜPE NUMARALI HOLŞTAİN CİNSİ DİŞİ SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
9 3.000,00 1 %8 1 Adet MENKUL 3231047 KÜPE NUMARALI HOLŞTAİN CİNSİ DİŞİ SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
10 3.000,00 1 %8 1 Adet MENKUL 3231049 KÜPE NUMARALI HOLŞTAİN CİNSİ ERKEK SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
11 3.500,00 1 %8 1 Adet MENKUL 3260185 KÜPE NUMARALI SİMENTAL CİNSİ ERKEK SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
12 2.500,00 1 %8 1 Adet MENKUL 3305329 KÜPE NUMARALI MONTOFON CİNSİ ERKEK SIĞIR

1.İhale Tarihi : 20/01/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : KÖYLÜ KÖY MAH. NO:228 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
13 35.000,00 70 %8 70 Adet MENKUL 4-5 AYLIK KUZU

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.