Yazdır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ

2019/45 İFLAS

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARA DAVET İLANI

Müflisin Adı, Soyadı: MST ELEKTROMEKANİK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş.
(VERGİ NO: 6230290663)
Müflisin Adresi : Küçükyalı İş Merkezi Girne Mah. Irmaklar Sok. No:72 29 A/3
Maltepe/İstanbul

Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri (7.500,00-TL) peşin vermek sureti ile tasfiyenin Aditasfiye şeklinde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci Maddesi gereğince ilan olunur.