Yazdır

T.C.
DENİZLİ 10/10/2019
9. İCRA DAİRESİ
2019/1 İFLAS

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI
DAVET İLANI
Müflisin Adı ve Adresi : Çankaya Gıda Sanayi Ticaret ve Nakliyat Limited Şirketi
Gökpınar V.D. 2290029470, Ticaret sicil no: 12163/Merkez
Yukarıda adı yazılı Müflisin, İflas Dairemizce defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.nun 218.maddesi gereğince ilan olunur. 10.10.2019 (İc.İf.K.218.)