Yazdır

T.C.İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2015/8 İFLAS
BASİT TASFİYEDEEKSIRACETVELİİLANIDIR.


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün367409sicilinde kayıtlı, Akatlar Abulula Mardin Cad.Gül Sitesi Barclay 19, D/12 Beşiktaş /İSTANBUL adresinde mukim İNTERPAP DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ (7510026563 V.N.)'nin İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/1422Esas sayısıyla09.06.2015günü saat15.46itibariyle İFLASINAkarar verilerek;iflas masasınageç kayıt yaptıran 75 ve 76 dahil kayıt numaralı alacaklıların tabebi incelenerek alacakları ile ilgili karar verilmiş İİK.206,207,232 vs diğer maddeleregöredüzenlenensıra cetvelidosyadaincelemeye hazır tutulmuştur. Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflas dairesinin olduğuyerdeki Ticaret Mahkemesinde sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içinde şikayet yolu ile icra mahkemesine dava konusu edilebileceğilüzumu İİK.nun ilgili maddelerigereğince sira cetveli ilân ve tebliğ olunur.26/11/2019