Yazdır

T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2019/15 İFLAS

BASİT TASFİYEDE SIRA CETVELİ İLANIDIR.

İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/943 Es. Dosyasından 13/06/2019 günü saat:13:28 'tan itibaren iflasına karar verilen, Müflis,BÜYÜK DOĞU DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ' Ticaret Sicil No: 926647- Vergi No: 1930407181 masasına 1 ila 5 dahil kayıt numaralı alacaklıların tabebi incelenerek alacakları ile ilgili karar verilmiş İİK.206,207,232 vs diğer maddelere göre düzenlenen sıra cetveli dosyada incelemeye hazır tutulmuştur.

Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflas dairesinin olduğu yerdeki Ticaret Mahkemesinde sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içinde şikayet yolu ile icra mahkemesine dava konusu edilebileceği lüzumu İİK.nun ilgili maddeleri gereğince sira cetveli ilân ve tebliğ olunur. 30/10/2019