Yazdır

T.C.İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

2019/27 İFLAS
İFLASIN AÇILMASININ İLANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 725796/0 sicil nosunda kayıtlı Onüç Reklam Prodüksiyon San ve Tic.Ltd.Şti. 'nin İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 26.12.2019 Tarih ve 2017/376 E. sayılı dosyasından 26/12/2019 tarihi itibariyle saat 14:46 itibaren İFLASI'nın açılmasına karar verilmiştir. İflas tasfiye işlemleri Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlanmıştır. İİK.nun 166. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.30/12/2019