Yazdır

T.C.BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2019/39 İFLAS
ÖRNEK NO: 37
SIRA CETVELİ İLANI

Müflisin ünvanı ve adresi : İSTANBUL MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ELEKTRİK TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ.
Mahmutbey Mah. Devekaldırımı Cad. No:40-42A K:4/3 Bağcılar/İST.
(Sicil No : 525604-0 - VD. 4810434678)
Müflis hakkında alacak ve istihkak iddialarını tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup tanzim edilen sıra cetveli incelemeye hazırdır.
Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını (15) gün içerisinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava açmaları gerektiği, yalnız sıraya ilişkin itirazların ise ( 7 ) gün içinde şikayet yolu ile icra mahkemesinde ileri sürülebileceği, ayrıca alacağı kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların 2. alacaklılar toplantısına katılabilmeleri için kayıt kabul davası açtıkları Asliye Ticaret Mahkemesi’nden toplantıya katılma kararını dosyaya ibraz etmeleri gerektiği İİK’nın 166,232,234 ve 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.