Yazdır

T.C.
İZMİR 05/11/2019
İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
2019/14 İFLAS

Müflis ERKOÇ YEM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN İİK. m. 234 VE 237 UYARINCA
SIRA CETVELİNİN DÜZENLENDİĞİ İLANIDIR

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19/04/2019 tarih ve 2018/1364 esas 2019/540 karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilen 3630092299 vergi numaralı, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, 78. Sok., No: 8, Kemalpaşa/İzmir adresli, müflisin borçlarından dolayı iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını, karar dayanağıyla birlikte gösteren 04/11/2019 tarihli sıra cetveli, aynı tarihte, İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asılmış ve dairemizde hazırdır.
Sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde iflasa karar veren Asliye Ticaret Mahkemesinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde İcra Hâkimliğinde dava açabilecekleri hususu İİK 232, 234, 235, 236. ve 237 maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.