Yazdır

T.C.
İZMİR
9. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


Sayı :2019/9 Tereke Satış

24/08/2019

TEREKENİN TASFİYESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILDIĞINA DAİR İLAN


MÜTEVEFFA-MÜFLİS:ERDOĞAN ÖZENÇ TC KİMLİK 2*******0 MUSTAFA RUHİ VE HANİFE OĞLU .05.02.1939 DOĞ.Aydın ili Germencik ilçesi Camikebir mahcilt.1 hane no.538 de nüf. kayıtlı.Son ikametgahı:Kılıç reis mah 304 sok.no. 64 iç kapı no. 4 Konak İzmir
Yukarıda açık kimliği yazılı müteveffanın terekesinin ,T.M.K nun 612.maddesine göre iflas hükümlerine göre tasfiyesine,İzmir 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin 23.05.2019 gün 2017/989 esas 2017/946 karar sayılı ilamıyla karar verilmiş olup,tasfiye işlemlerine 2019/9 tereke satış dosyası üzerinden devam edilmektedir.
Keyfiyet İİK nun 166.maddesine göre ilan olunur.