Yazdır

T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2019/340 Esas

Davacı ANADOLUM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Davacı ANADOLUM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ(Uluçınar Vergi No:0680793355) hakkında 14/06/2019 tarih saat 16:30'dan başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilerek, geçici komiser mali müşavir Gül Fırat ARPINAR atanmıştır. İİK'nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 12/09/2019 günü saat 14:20'ye bırakıldığı ihtaren ilan olunur.